UNTRR


Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora

Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora

Data publicării: 18.08.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 31.08.2020

Scurta descriere a reglementării:

Prin prezentul proiect de Ordonanță de Urgență se urmărește a stabilirea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1054, în principal prin introducerea în cuprinsul OG nr. 37/2007 a încălcărilor privind nerespectarea noilor dispoziții adoptate prin regulament și stabilirea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

De asemenea, prin proiect se are în vedere și corelarea clasificării unor încălcări prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 cu clasificarea încălcărilor legislației sociale în transportul rutier, prevăzută în Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei din 18 martie 2016 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului, motiv pentru care au fost introduse anumite încălcări noi.

Astfel, proiectul de act normativ cuprinde următoarele modificări și completări la OG nr. 37/2007:

  • în partea introductivă a OG nr. 37/2007 a fost introdus în text Regulamentul (UE) 2020/1054, alături de celelalte acte pentru care ordonanța asigură cadrul de aplicare;
  • în aplicarea art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și a art. 33 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, s-a introdus o prevedere, pentru claritatea normei de aplicare, în sensul în care întreprinderea/operatorul de transport rutier răspunde pentru încălcările comise de către conducătorii auto angajați sau puși la dispoziție, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, în cazul în care nu a respectat obligațiile care îi revin în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) și (2) din Regulamentul CE nr. 561/2006 și ale art. 33 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
  • s-a introdus o prevedere prin care se clarifică sensul expresiilor „diagramă tahografică” și „cartela tahografică”, prevăzute în OG nr. 37/2007, raportat la expresiile „foaia de înregistrare” și „cardul de conducător auto”, prevăzute de Regulamentul UE nr. 165/2014;
  • a fost introdus art. 31, pentru claritatea textului în privința temeiului legal pentru modificarea ulterioară a actelor normative indicate, aspect rezultat inclusiv din observațiile anterioare transmise de Ministerul Justiției în contextul unor modificări legislative la HG nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a condițiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza;
  • au fost stabilite încălcările prevederilor introduse prin noul Regulament și au fost introduse încălcări noi pentru Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei prin modificarea și completarea art. 8 din OG nr. 37/2007 și au fost actualizate corespunzător sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 9 din OG nr. 37/2007;
  • a fost mărit cuantumul amenzii contravenționale pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. lit. z), de la 600 lei - 1.000 lei, la 2000 lei - 4.000 lei, care se aplică atelierului autorizat, pentru corelare cu amenzile similare aplicate de RAR atelierelor auto;
  • la art. 9, alin. (4) a fost introdus și personalul cu atribuții de control din cadrul Registrului Auto Român, care aplică sancțiunile contravenționale în cazul atelierelor autorizate;

a fost introdusă o prevedere, pentru claritatea aplicării, potrivit căreia deținătorul autovehiculului suportă costurile verificării de către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză a integrității aparaturii de înregistrare, urmare solicitării agentului constatator.

 

Documente supuse consultării

Nota de fundamentare - varianta 7 octombrie 2020

TEXT PROIECT- VARIANTA  7 octombrie 2020​


Instrument de motivare

Text proiect

TEXT PROIECT- VARIANTA 30 SEPTEMBRIE 2020

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 07.10.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii