UNTRR


Intrebari frecvente

Pe ce drumuri se aplica tariful de utilizare (rovinieta)?

Conform O.G. 15/2002 modificată și completată cu O.U.G. 8/2015 și Legea 186/2015:

(21)Tariful de utilizare se aplică pe reţeaua de drumuri naţionale din România, astfel cum este definită la alin. (1) lit. d), cu excepţia sectoarelor de drum naţional aflate în intravilanul municipiilor între indicatoarele de intrare/ieşire în/din acestea.

art. 1 alin. (1)

d)reteaua de drumuri nationale din Romania - drumurile de interes national definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

(1)Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes national, intre ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi clasificate ca:

a)autostrazi;
b)drumuri expres;
c)drumuri nationale europene (E);
d)drumuri nationale principale;
e)drumuri nationale secundare.

Am rovinietă valabilă, dar am primit amendă, ce fac?

Conform art. 8 pct.5 (O.G. 15/2002, modificată şi completată cu O.U.G. 8/2015),

Amenzile contravenţionale se pot aplica atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de trecere a frontierei de stat, la ieşirea din România.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia.

Plangerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost savârşită contravenţia (dacă în procesul verbal de constatare a contravenţiei nu este specificată altă circumscripţie).

Inainte de a depune plangerea verificati daca ati respectat perioada (data si ora) de valabilitate a Rovinietei.

ATENŢIE  la ora de valabilitate a Rovinietei!
 
O rovinietă este valabilă până la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.
 
Cum știu dacă rovinieta este valabilă?
 
Cf. O.G. 15/2002 modificată și completată
 
(11)Rovinieta valabilă reprezintă înregistrarea în baza de date a SIEGMCR a informaţiilor privind achitarea corespunzătoare a tarifului de utilizare pentru un vehicul, a cărei perioadă de valabilitate cuprinde data şi ora pentru care se efectuează verificarea.
 
(8)Perioada de valabilitate a ROVINIETEI începe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care a fost achitat tariful de utilizare.
 
(81)Dacă ziua de început a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua în curs, valabilitatea acesteia începe la ora înregistrării informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare în baza de date a SIEGMCR şi expiră la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care acesta a fost achitat.
 
În conformitate cu art. 5, pct. (2), NORMELE METODOLOGICE din 28 aprilie 2015 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere aprobate prin Ordinul 611/2015
 
(2)Perioadele de valabilitate se determina astfel:
 
           

Conform NORMELOR METODOLOGICE din 21 septembrie 2018 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere aprobate prin Ordin 1463/2018:

Art. 5
(1)Tariful de utilizare se achită în avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni.
(2)Perioadele de valabilitate se determină astfel:
a)o zi - ziua corespunzătoare datei pentru care a fost achitat;
b)7 zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;
c)30 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;
d)90 de zile - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;
e)12 luni - ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi până în ziua anterioară aceleiaşi zile a anului următor, inclusiv.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone, perioada minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.

Unde pot fi amendat pentru ca nu am rovinieta valabila?

Utilizatorilor li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România,  cât si în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România.

Cum se face contestarea amenzii și cine o poate face?

Art. 9
 
Constatarea contravenţiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnându-se aceasta în procesul - verbal de constatare a contravenţiei.
 
Constatarea contravenţiilor se face de către:
 
a)inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin intermediul terminalelor de interogare;
b)poliţia rutieră, prin intermediul terminalelor de interogare;
c)personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. care efectuează controlul:
 
1.(i)în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare;
2.(ii)pe reţeaua de drumuri naţionale din România, prin intermediul sistemelor de camere video;
 
d)personalul poliţiei de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, prin intermediul terminalelor de interogare.
 
În cazul utilizatorilor români, dacă se constată prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile, în baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectuează controlul aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
 
Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se încheie în lipsa contravenientului.
 
În cazul utilizatorilor români sau străini, dacă se constată prin intermediul terminalelor de interogare lipsa rovinietei valabile, personalul abilitat aplică sancţiunea şi încheie procesul-verbal de constatare a contravenţiei după identificarea contravenientului utilizator român sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini, proces-verbal de constatare a contravenţiei care poate fi încheiat şi în lipsa contravenientului.
 
Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal se comunică contravenientului în termen de cel mult două luni de la data constatării contravenţiei, interval pentru care nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul.
 

Dacă se schimbă numărul de înmatriculare rovinieta rămâne valabilă până la sfârșitul perioadei pentru care a fost achitată?

Da, în următoarele condiții:

Art. 14
(1)În cazul utilizatorilor români care îşi schimbă numărul de înmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul îşi menţin valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare va asigura, pe bază de protocol, accesul zilnic al CNADNR - S.A. la baza de date cu modificările privind schimbarea numărului de înmatriculare.
(2)În cazul utilizatorilor români şi străini, în situaţia schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul îşi menţin valabilitatea numai în condiţiile în care la emiterea acestora numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.
 

În urma primirii unui proces-verbal de constatarea a contravenției am constatat faptul că operatorul care a eliberat rovinieta a înscris eronat numărul de înmatriculare al vehiculului. Ce trebuie să fac pentru remedierea erorii?

Art. 15
(1)În condiţiile în care la emiterea rovinietei numărul de identificare a vehiculului nu a fost înscris sau nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNADNR - S.A., în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR.
 
(2)Pentru efectuarea modificării prevăzute la alin. (1) utilizatorul se va prezenta la una dintre subunităţile CNADNR - S.A. cu următoarele documente:
 
a)cerere scrisă, conform formularului-tip care se regăseşte pe pagina web a CNADNR - S.A.;
b)cartea de identitate a autovehiculului în copie şi originalul acesteia pentru verificarea conformităţii.
 
(3)Solicitarea se verifică pe loc şi, dacă cererea este justificată, se efectuează modificarea în baza de date.
(4)Odată cu modificarea numărului de înmatriculare în baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării şi valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare, dintre care:
 
a)unul va fi ştampilat de către CNADNR - S.A. şi va fi înmânat solicitantului;
b)unul va fi semnat de către solicitant şi va rămâne la CNADNR - S.A.

Cadrul legislativ: pentru schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date

NORME METODOLOGICE din 28 aprilie 2015 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, aprobate prin Ordinul 611/2015

Formulare tip CNADNR SA -CERERE SCHIMBARE NUMERE INMATRICULARE

    FORMULAR CERERE SCHIMBARE NUMERE INMATRICULARE- Persoane juridice (FIRME)
    FORMULAR CERERE SCHIMBARE NUMERE INMATRICULARE-Persoane fizice

 

CNADNR- Puncte de schimbare a numărului de inmatriculare, pentru detalii click: aici

Pentru un autovehicul inmatriculat temporar trebuie sa cumpar rovinieta?

Da, conform Art. 1, paragraf (2) din "ORDINUL nr. 769 din 1 octombrie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania" :

(2) Tariful de utilizare se aplica utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele detinute de acestia, inmatriculate temporar sau definitiv, care circula pe reteaua de drumuri nationale din Romania

Dacă un vehicul circulă cu numere provizorii (numere roșii), este necesară achiziționarea unei roviniete pentru această perioadă?

Atât pentru vehiculele care circulă cu numere provizorii, cât și pentru vehiculele care circulă cu numere roșii, NU se achită rovinietă.

Care sunt datele necesare pentru plata prin ordin de plata pentru comenzile efectuate pe site www.e-rovinieta.ro ?

Beneficiar:  Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania

Cod fiscal :  RO2836143

RAIFFEISEN BANK - Sucursala Piata Alba Iulia
Cont: RO33 RZBR 0000 0600 0209 3738

Va rugam specificati pe ordinul de plata 'rovinieta online' si data comenzii sau numarul facturii proforme.

Am achizitionat o rovinieta de la o benzinarie, de ce nu apare la verificarea pe site-ul www.e-rovinieta.ro ?

Prin acest site se pot verifica numai rovinietele achizitionate prin intermediul site-ului. Nu avem acces la baza de date de la CNADNR, cu toate rovinietele emise in Romania.

O rovinietă de o zi achiziționată azi pentru data de azi e considerată valabilă pentru toata ziua, adică începând de la ora 0,00 a zilei curente?

NU, conform art. 6, pct. (7) din NORMELOR METODOLOGICE din 21 septembrie 2018 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere aprobate prin Ordin 1463/2018:

(7) emiterea rovinietei este condiţionată de confirmarea finalizării tranzacţiei de către procesatorul de plăţi agreat de CNAIR - S.A. sau, după caz, de către distribuitor, în cazul în care data de început a valabilităţii solicitate este ziua în curs, data şi ora de început a valabilităţii rovinietei fiind data şi ora confirmării finalizării tranzacţiei de către distribuitor.

Pot recupera contravaloarea rovinietei pentru o perioada in care autovehiculul nu a circulat?

Conform NORMELOR METODOLOGICE din 21 septembrie 2018 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere aprobate prin Ordin 1463/2018
Art. 10
(1)CNAIR - S.A. va returna, la solicitarea utilizatorului, sumele reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, sau contravaloarea tarifului de trecere, corespunzătoare numărului de treceri neutilizate, în situaţia radierii din evidenţă a vehiculelor de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, în situaţia:
a)retragerii definitive din circulaţie a vehiculului şi depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii;
b)dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării;
c)scoaterii definitive din România a vehiculului respectiv;
d)furtului vehiculului.
(2)Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1), care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR - S.A., se transmite acesteia, împreună cu:
a)copia de pe dovada de radiere din circulaţie a vehiculului emisă de Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi copii de pe documentele emise de instituţii abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului, în cazul utilizatorilor români;
b)traduceri autorizate în limba română ale documentelor emise de instituţii abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, şi ale dovezii de radiere din circulaţie a vehiculului, emisă de autoritatea competentă din statul în care vehiculul a fost înmatriculat, în cazul utilizatorilor străini.
(3)În cazul tarifului de utilizare, suma ce se va returna va fi calculată proporţional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsă între ziua imediat următoare datei producerii evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, datei dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrării, datei înregistrării furtului la organele abilitate, datei radierii din circulaţie, în cazul scoaterii definitive din România a vehiculului, sau datei retragerii definitive din circulaţie a vehiculului şi depozitării acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii, după caz, şi data expirării perioadei de valabilitate a rovinietei, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi.
Art. 11
(1)În cazul în care pentru acelaşi vehicul se achită tariful de utilizare de două sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel puţin o zi, la solicitarea utilizatorului, CNAIR - S.A. va returna contravaloarea tarifului, corespunzător perioadei de suprapunere.
(2)Solicitarea de returnare a sumei prevăzute la alin. (1), care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR - S.A., se transmite acesteia, împreună cu o copie de pe cartea de identitate şi/sau de pe certificatul de înmatriculare al vehiculului.
(3)Suma ce se va returna va fi calculată în funcţie de perioada de suprapunere a valabilităţii rovinietelor, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi.
Art. 12
(1)În cazul în care pentru un vehicul a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere pentru un tip de vehicul superior, la care acesta nu poate fi încadrat în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa nr. 1 la ordonanţă sau în anexa la ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. pentru tarifele de trecere care se încasează prin intermediul SIEGMCR, oricare ar fi configuraţia în care este utilizat, la solicitarea utilizatorului, CNAIR - S.A. va returna diferenţa dintre tariful achitat şi tariful aferent tipului de vehicul în cauză, mai puţin costurile aferente virării sumei şi comisionul acordat distribuitorului sau, după caz, procesatorului de plăţi.
(2)Solicitarea de returnare a sumelor prevăzute la alin. (1), care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR - S.A., se transmite acesteia împreună cu o copie a cărţii de identitate şi a certificatului de înmatriculare al vehiculului.

 

Daca am circulat mai multe zile fara rovinieta, pot primi mai multe procese-verbale de constatare a contraventiei?


Ordonanta 15/2002 modificata cu Legea 60/2018
(8)Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenţiei se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancţiunii contravenţiei. În intervalul de la data săvârşirii contravenţiei până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenţiei nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenţiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelaşi vehicul.

 
Ultima modificare a paginii: 28.11.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii