UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A

 

Data publicării: 07.12.2018

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.12.2018

Documente supuse consultării


Instrument de motivare

Text proiect

ANEXA nr. 1: TARIFE SUPLIMENTARE de utilizare a drumurilor de interes naţional

ANEXA nr. 1: PARTEA 2: Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional

 ANEXA Nr. 3: TARIFE DE TRECERE pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse

ANEXA NR. 4: TARIFE DE TRECERE pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vadu Oii

ANEXA NR. 5: TARIFE DE TRECERE pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Feteşti și Cernavodă

ANEXA nr. 6:  Tarife pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumului, aprobare instituire restricții de circulație și tarife pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumului și a zonelor limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. PARTREA I

ANEXA nr. 6, PARTEA 2: Modul de aplicare a tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizații de amplasare și/sau de acces în zona drumului și pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranță a drumului și a zonelor limitrofe zonei de siguranță, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. S.A.

 

Scurta descriere a reglementării:

Modificarile propuse în prezentul ordin se referă la:

1. Actualizarea excepțiilor de la plata tarifelor pentru transporturile efectuate de către și în interesul forțelor militare, în baza acordurilor la care România este parte.

Introducerea exceptiilor de la plata tarifelor pentru transporturile efectuate de către și în interesul forțelor militare a fost efectuata in baza solicitarilor transmise de MApN si a acordului exprimat de Ministerul Transporturilor,precum si in baza legislatiei privind acordurile dintre statele parti ale NATO si celelalte state participante la Parteneriatul pentru pace.

2. Actualizarea tarifelor exprimate în lei și USD prevăzute în Anexa nr. 3 în funcție de cursul monedei euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului 2018, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 01 ianuarie a anului 2019.

In conformitate cu prevederile ordinului pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR SA tarifele exprimate in euro nu se modifica, acestea fiind stabilite de comun acord cu partea bulgară, actualizandu-se anual doar tarifele exprimate în lei și USD, în funcție de cursul monedei euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului in curs, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 01 ianuarie a anului urmator.

3. Introducerea Anexei nr. 5 “Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Fetești și Cernavodă”.

In conformitate cu O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul tarifului de trecere se aproba prin ordin al ministrului transporturilor. Avand in vedere ca in prezent tarifele de trecere sunt reglementateprin doua acte normative, propunem aprobarea unui singur act normativ care sa reglementeze tarifele de trecere pentru podurile dunarene.

4. Introducerea în Anexa nr. 6 a pct. “36) Cererea tip prin care se solicită aviz pentru amplasarea conductelor de apă și canal în zona drumurilor naționale și autostrăzilor”.

Modelul cererii tip prin care se se solicită aviz pentru amplasarea conductelor de apă și canal în zona drumurilor naționale și autostrăzilor, nu a aparut in OMT nr. 1854/2017 la publicarea acestuia in Monitorul Oficial, datorita unei erori material. Avand in vedere necesitatea reglementarii printr-un act normativ a modelului acestei cereri tip propunem introducerea acesteia in Anexa nr. 6 la pct. 36.

5. Reconsiderarea unor categorii de vehicule exceptate de la plata tarifelor și reformularea unor paragrafe în cuprinsul notelor la anexele nr. 1 – 6, pentru o mai bună claritate a textului.

Pentru o mai buna intelegerea a modului de exceptare de la plata tarifelor de trecere de catre utilizatorii retelei de drumuri nationale, precum si o mai buna aplicare a acestor exceptii, au fost reformulate unele paragrafe in cuprinsul proiectului de ordin, fara a aduce modificari fata de reglementarile ordinului in vigoare.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 07.12.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii