UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind înființarea Registrului național electronic al certificatelor/atestatelor profesionale pentru conducătorii auto și administrarea schimbului de informații cu statele membre ale Uniunii Europene

Data publicării: 15.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.03.2021

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere:
- prevederile Directivei (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere;
- prevederile Art. 3 alineatul (1) din aceeași directivă „Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 23 mai 2020, cu excepția actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 punctul 6 din prezenta directivă, care se pun în aplicare până la 23 mai 2021. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.”.
pentru stricta transpunere a prevederilor articolului 1 punctul 6 din Directiva (UE) 2018/645, a fost elaborat prezentul proiect de ordin

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 16.03.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii