UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea alineatului (4) al articolului 22 din reglementarea tehnică “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 289/2.170/2013

Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea alineatului (4) al articolului 22 din reglementarea tehnică “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 289/2.170/2013

Data publicării: 11.09.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.09.2020

Scurta descriere a reglementării:

 

Activitatea de deszăpezire a drumurilor naționale și autostrăzilor din România este o activitate strategică, cu impact asupra siguranței utilizatorilor, reprezentând o componentă importantă a obiectului de activitate a C.N.A.I.R.-S.A., în vederea asigurării viabilității autostrăzilor și drumurilor naționale în perioada de iarnă.

În prezent activitatea de deszăpezire a drumurilor publice se realizează conform Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice – Ind AND 525-2013, aprobat prin Ordinul comun  nr. 289/17.06.2013, al Ministrului Proiectelor de Infrastructură de Interes Național și Investiții Străine și al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și conform prevederilor Ghidului privind prevenirea și combaterea lunecușului și a înzăpezirii drumurilor publice, aprobat prin Decizia Directorului General nr. 9/07.01.2009.

În Normativ, la art. 22, alin. (3) se stipuleaza că: „Pentru rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi administratorul drumului va acționa pentru prevenirea și combaterea poleiului și înzăpezirii numai cu materiale chimice (sare cu granulozitate 0 - 8 mm, soluție de sare, clorura de calciu, etc). Materialele antiderapante (cantitățile și locurile de depozitare) vor fi asigurate în stocuri minimale prevăzute în planul operativ pe timp de iarnă, urmând ca acestea să fie folosite numai acolo unde nu pot fi asigurate materialele chimice”.

Sarea (NaCl) este folosită pentru a preveni formarea gheții, pentru a înmuia gheața și zăpada, pentru a o îndepărta, cât și pentru a preveni transformarea zăpezii în gheață la temperaturi cuprinse între 0...20 C.

Sarea în activitatea de deszăpezire este eficientă numai pentru temperaturi la suprafața drumului mai mari de -70 C, pentru temperaturi mai scăzute folosirea ei este chiar periculoasă. Folosirea sării este condiționată și de umiditatea aerului, în condiții de ger uscat sarea nu mai are randament.

În cazul depozitării necorespunzătoare, sarea poate forma bulgări îngreunând activitatea de răspândire a acesteia.

Răspândirea sării nu este recomandată pe sectoarele de drum cu îmbrăcăminte din beton, de ciment și pe sectoarele de drum cu îmbrăcăminți bituminoase afectate de fisuri, faianțări, crăpături, etc.

Acest normativ a stat la baza întocmirii documentaţiei de achiziţie a activităţii de întreţinere curentă pe timp de iarnă, acord cadru pentru iernile 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2020 respectiv 2020-2024.

Încă din 2013, din diferite cauze (constrângeri bugetare, neachizitionarea instalațiilor de preparare a materialelor degivrante, consum excesiv de sare în iarna 2017-2018 care a dus la degradarea extinsă sub forma de gropi pe întreaga rețea de drumuri naționale/autostrăzi, cu consecințe directe asupra fondurilor pentru activitatea de întreținere), și până în prezent, în fiecare iarnă s-au emis Ordine privind completarea reglementarii tehnice ”Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice – Indicativ AND 525-2013“, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 289/2.170/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din data de 1 iulie 2013,  prin care la art. 22, după alin. (3) a fost introdus alin. (4) care precizau că “se poate acționa, ca variantă alternativă, cu nisip în completare la cantitatea de sare necesară pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor naționale/autostrăzilor și pentru protejarea rețelei de la acțiunea de distrugere a acestora”.

S-a acționat cu amestec de sare și nisip, conform Ordinelor comune pe poduri, viaducte și pasaje denivelate unde existau zone sensibile de producere a lunecușului, pe rampe și pante, pe sectoare de drumuri naționale de nivel III de viabilitate, puternic fisurate și degradate sau sectoare de drumuri pietruite aflate în administrarea C.N.A.I.R.-S.A.

Facem precizarea că, pentru iarna 2020-2021, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin cele 7 (șapte) direcții regionale de drumuri și poduri (DRDP) pe care le are în administrare va avea în derulare acorduri cadru care au ca obiect întreținerea curentă pe timp de iarnă, în conformitate cu actuala reglementare tehnică “Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice - Indicativ AND 525-2013”.

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor office@untrr.ro
 

Ultima modificare a paginii: 18.09.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii