UNTRR


Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

Data publicării: 05.07.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 16.07.2019

Scurta descriere a reglementării:

Prin adoptarea prezentului act normativ se asigură:

- punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501, pentru îndeplinirea obligațiilor României care îi revin ca stat membru al Uniunii Europene;
- stabilirea unor încălcări cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (UE) 2019/501, precum și a sancțiunilor contravenționale aplicabile în cazul constatării încălcărilor, fără a se aduce atingere prevederilor Hotărârii nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravențional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere și ale normelor de aplicare a acesteia, precum și a sancțiunilor contravenționale și a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, aplicabile operatorilor de transport rutier străini, persoanelor fizice sau juridice străine;
- desemnarea Ministerului Transporturilor, prin Direcția Transport Rutier, denumită în continuare DTR, ca autoritate competentă pentru consultarea și cooperarea cu autoritățile competente din Regatul Unit, pentru a asigura punerea în aplicare a Regulamentului, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Regulament; DTR asigură totodată cooperarea cu Comisia Europeană, efectuată în baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulament.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Ultima modificare a paginii: 07.07.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii