UNTRR


Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 549/2019 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 549/2019 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Data publicării: 11.07.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 22.07.2019

Scurta descriere a reglementării:

 

În urma verificării cererilor de restituire a accizei depuse, s-a constatat că sunt îndeplinite condițiile și criteriile de eligibilitate, care datorită faptului că nu se încadrează în bugetul alocat, nu pot intra în analizare și nu pot fi soluționate, fapt care conduce la perturbarea activității unor operatori economici transportatori.

Astfel, este necesară modificarea prezentului act normativ, în sensul creării cadrului legal pentru suplimentarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat în vederea analizării și soluționării tuturor cererilor de restituire a accizei înregistrate la administratorul schemei de ajutor de stat, care la momentul depunerii, nu se încadrează în bugetul alocat schemei de ajutor de stat.

În vederea atingerii obiectivelor schemei de ajutor de stat, este necesar ca bugetul total maxim estimat al schemei de 60 milioane lei să se suplimenteze cu 30 milioane lei.

De asemenea, este necesară - introducerea sintagmei ”buget mediu anual” în vederea corelării cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, astfel încât să se poată folosi sumele stabilite cu această destinaţie, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale. 

Astfel, prevederile articolului 3 al H.G. nr. 549/2018 se modifică, după cum urmează:

,,Bugetul total maxim estimat al schemei este de 90 milioane lei, cu posibilitatea suplimentării ...”,,

        ,,Bugetul mediu anual al schemei este de:

  1. a) 20 milioane lei pentru anul 2018; b) 40 milioane lei pentru anul 2019; c) 30 milioane lei pentru anul 2020.”

        ,,Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la paragraful anterior și sumele stabilite cu această destinaţie, dar neutilizate în anii anteriori, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.” 

,,Pentru anul 2019 schema de ajutor de stat se finanțează prin virări de credite de angajament și credite bugetare, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin legile bugetare anuale în cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale.”

        Modificările propuse converg spre crearea cadrului legal pentru analizarea și soluționarea tuturor cererilor de restituire a accizei pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor la transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane şi la transportul de călători, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public de călători.   

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 19.07.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii