UNTRR


Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Strategiei Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare

Proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Strategiei Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare

 

Data publicării: 09.05.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 20.05.2022

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere că zonele de parcare sigure și securizate sunt esențiale pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale șoferilor de autovehicule comerciale fără de care șoferii autovehiculelor comerciale pot fi victime în incidentele privind furturile de marfă (mai ales atunci când transportă mărfuri de mare valoare) sau transportul ilegal al imigranților (fără știrea conducătorilor auto), se urmărește stabilirea pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare a unei rețele mai dense de zone de parcare sigure și securizate pentru camioane (SSTPA – Safe and Secure Track Parking Area), cu o definiție clară a nivelurilor de securitate, care să rezolve mai multe probleme legate de siguranță și securitate.

Luând în considerare Studiul Comisiei Europene din 2019 privind locurile de parcare sigure și securizate pentru camioane care a arătat că furturile de marfă au fost, în perioada de referință cuprinsă în studiu, mai frecvente decât oricând și că aproximativ 75% dintre aceste incidente au loc atunci când vehiculele grele sunt parcate în locuri de parcare nesigure, precum și o lipsă semnificativă de zone de parcare sigure și securizate în Uniune, unde sunt disponibile doar 7.000 de locuri de parcare sigure și securizate, în timp ce se estimează că cererea totală de locuri de parcare pentru odihna pe timp noapte pentru vehiculele de transport marfă a fost de 400.000 de locuri pe noapte, se intenționează alinierea României la aceste cerințe.

România va trebui să țină cont și de reglementările la nivel european, precum Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, care stabilește norme privind timpii de conducere, pauzele și perioadele de odihnă pentru șoferii de autovehicule de transport marfă și pasageri (în conformitate cu normele aplicabile), precum și o listă de cerințe ce trebuie îndeplinite de zonele de parcare sigure și securizate accesibile conducătorilor auto care efectuează transportul rutier de mărfuri și pasageri în raport cu nivelurile de serviciu și securitate în care sunt încadrate, Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 - privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, care acordă prioritate asigurării unui Spațiu de parcare adecvat pentru utilizatorii vehiculelor comerciale, oferind condiții corespunzătoare de siguranță și securitate, la fiecare  aproximativ  100  km,  în  conformitate  cu  necesi­tățile  societății,  ale  pieței  și  cu  cele  privind  mediul  încon­jurător, Rezoluția Consiliului UE privind combaterea și prevenirea criminalității în domeniul transportului rutier de marfă, precum și amenajarea unor spații de parcare securizate pentru camioane (8-9 noiembrie 2010), care scoate în evidență necesitatea de a îmbunătăți atât siguranța și securitatea șoferilor de camion, cât și posibilitățile de staționare (cf. Regulamentului Delegat 885/2013), Directiva 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport, prin care se solicită definirea specificațiilor pentru furnizarea de servicii de informare și rezervare pentru locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale (Intelligent Truck Parking).

În vederea alinierii la cerințele europene, s-a întocmit documentul denumit Strategia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare, prin acest document urmărindu-se dotarea armonizată a parcărilor astfel încât șoferii, companiile de transport, expeditorii și asigurătorii, precum și societatea românească în ansamblu, să beneficieze de facilități prin protecția șoferilor, a mărfurilor și a autovehiculelor.

Având în vedere dispozițiile art.19 lit. c) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., anexa 1 la Ordonanța Guvernului nr. 84/ 2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome, Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări ulterioare, Consiliul de Administrație are în competență ”elaborarea și prezentarea spre avizare Adunării Generale a Acționarilor strategia de dezvoltare a C.N.A.I.R. pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor”. În acest sens, pentru Strategia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure și securizate pe rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din administrare,  prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6/30.03.2022 punctul 13 s-a primit acordul Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. - S.A., iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.A.I.R. - S.A. nr. 9/ 14.04.2022 s-a primit acordul Adunării Generale a Acționarilor.

         În conformitate cu art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, ministerul asigură aplicarea, la nivel naţional, a politicilor Guvernului în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a Guvernului, pe domeniile coordonate, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate.

         Potrivit art. 3 pct. 22, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii elaborează şi implementează strategii, politici şi programe privind reţeaua naţională de drumuri publice din România, iar conform art. 9 alin. (4), ministrul transporturilor și infrastructurii, în exercitarea atribuţiilor sale, emite ordine şi instrucţiuni.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 11.05.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii