UNTRR


Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1058/2007, cu modificările și completările ulterioare

Data publicării: 26.03.2021

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 06.04.2021

Scurta descriere a reglementării:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221 din 30 decembrie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora a fost adoptată luând în considerare în principal necesitatea asigurării la nivel național a cadrului de aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.054.

În conformitate cu prevederile art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2020, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii  va actualiza Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, actualizarea urmând a cuprinde cel puțin următoarele:

  1. prevederi detaliate privind direcționarea vehiculului, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, către un atelier autorizat în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrității tahografului, în cazul în care există suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabilă privind existența unei fraudări a tahografului;
  2. prevederi detaliate privind modalitățile prin care întreprinderea/operatorul de transport rutier asigură respectarea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
  3. norme care asigură o protecție corespunzătoare în ceea ce privește duratele de conducere permise și pauzele și perioadele de repaus obligatorii pentru conducătorii auto ai vehiculelor prevăzute la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

Astfel, proiectul de ordin supus aprobării cuprinde normele sus-menționate, precum și câteva modificări/completări suplimentare determinate de necesitatea eficientizării activității de control, precum și a actualizării anumitor prevederi din Normele aprobate prin OMT nr. 1058/2007 cu modificările și completările ulterioare cu prevederile reglementărilor în vigoare adoptate în ultima perioadă, dintre care menționăm:

  • Acordul comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte;
  • modificarea termenului în care autoritățile Statelor Membre dotează echipajele de control cu echipamente de detectare timpurie la distanță a abaterilor, ca urmare a modificărilor survenite prin Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor

Ultima modificare a paginii: 29.03.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii