UNTRR


Proiectul de OMTIC pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1212/2015 și a Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr.1214/2015

Proiectul de OMTIC pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1212/2015 și a Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr.1214/2015

Data publicării: 14.04.2020

Scurta descriere a reglementării:

   Având în vedere:

- prevederile Directivei (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere;

- prevederile Art. 3 alineatul (1) din aceeași directivă „Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 23 mai 2020, cu excepția actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma articolului 1 punctul 6 din prezenta directivă, care se pun în aplicare până la 23 mai 2021. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.”.

Pentru stricta transpunere a prevederilor Directivei (UE) 2018/645, a fost elaborat prezentul proiect de ordin de ministru al transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1212/2015 și a Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr.1214/2015

Documente supuse consultării

Instrument de motivare

Text proiect

Versiunea imbunatatita - 29.04.2020

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 04.05.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii