UNTRR


Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030, a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia și a Programului național prioritar pentru perioada 2022-2024

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Siguranța Rutieră pentru perioada 2022-2030, a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia și a Programului național prioritar pentru perioada 2022-2024

Data publicării: 15.04.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.04.2022

Scurta descriere a reglementării:

Proiectul de act normativ are în vedere următoarele schimbări:

  • O mai bună comunicare în siguranţa rutieră, atât la nivel interinstituţional, cât şi în relaţia cu societatea civilă şi presa, cu scopul conştientizării opiniei publice cu privire la responsabilitatea individuală şi la riscurile traficului rutier, prin desemnarea unor purtători de cuvânt/experţi în comunicare pe domeniul siguranţei rutiere;
  • Introducerea ratingului de siguranţă a infrastructurii rutiere, un mecanism de clasificare a tronsoanelor rutiere din punct de vedere al gradului de risc, conform Directivei (UE) 2019/1936 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Directivei 2008/96/CE privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere.
  • Operaţionalizarea unui sistem automat de detecţie şi constatare a abaterilor pentru creşterea siguranţei rutiere;
  • Crearea unui mecanism sustenabil şi transparent de finanţarea a activităţilor dintr-un titlu bugetar distinct, dedicat siguranţei rutiere. În acest fel, vor putea fi urmărite atât încasările la bugetul de stat generate de sistemul automat de detecţie şi sancţionare a abaterilor, cât şi cheltuielile cu investiţiile în siguranţă rutieră, necesare pentru implementarea programelor de acţiuni prioritare.
  • Monitorizarea progresului atingerii obiectivului central cu ajutorul indicatorilor-cheie de performanţă în siguranţa rutieră, preluaţi de la Comisia Europeană şi incluşi în Raportul de ţară, care vor permite armonizarea la nivel european şi vor ajuta astfel la comparaţii între statele membre;
  • O mai bună monitorizare şi evaluare a implementării acţiunilor propuse, prinstabilirea de responsabili (prin funcţia deţinută la nivelul instituţiei), indicatori intermediari şi globali de realizarea a acţiunilor, precum şi estimări de costuri şi resurse implicate în realizarea Programelor de acţiuni prioritare în domeniul siguranţei rutiere;
  • Organizarea furnizorilor de cercetare şi intensificarea cercetării în domeniul siguranţei rutiere (studii, cercetare, analize, etc.), în colaborare cu parteneri din sistemul public, privat sau al societăţii civile. 

Membrii Consiliului Interministerial pentru Siguranță Rutieră, fiind preocupaţi de faptul că România şi-a asumat o reducere a numărului de decese de 50% pentru perioada 2010-2020 şi a înregistrat o reducere de doar 31% a elaborat Programul național prioritar pentru perioada 2022-2024, care presupune prioritizarea măsurilor care prin impactul produs sporesc gradul de siguranță pe infrastructura rutieră. 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

Anexa

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 18.04.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii