UNTRR


8.02.2019- Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

Proiectul de ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov

Data publicării: 08.02.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 19.02.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Scurta descriere a reglementării:

Circulația vehiculelor pe rețeaua de drumuri naționale de pe raza județului Prahova a cunoscut în ultimii ani o creștere deosebită, cu precădere la sfȃrșit de săptămȃnă sau cu ocazia sărbătorilor legale, cȃnd se ating valori de trafic de 30.000 vehicule în decurs de 24 ore.

Creșterea în intensitate a traficului rutier pe drumul național DN1B a creat de foarte multe ori blocaje, în special pe sectorul cuprins între intersecția cu DN1 și intersecția cu DN1A (zona comercială Ploiești)

În vederea fluidizării traficului pe acest sector de drum, Consiliul Județean Prahova și Primăria Comunei Blejoi au realizat trei obiective de investiții, care au cuprins:

"Fluidizare trafic rutier DN1A - Comuna Blejoi, județul Prahova", care a constat în realizarea unui sens giratoriu la intersecția DN1A cu DN1B, lărgirea la 4 benzi a drumului național DN1B între km 4+293 și km 5+168;
Creșterea accesibilității către partea de nord a polului de creștere, prin realizarea pasajului rutier în continuarea DJ102 peste DN1B. Amenajarea sensului giratoriu DN1B-DJ236, comuna Blejoi-județul Prahova.

În cadrul programului operațional POR 2007-2013, Axa Prioritară 1: "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Domeniul de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de creștere", Consiliul Județean Prahova a realizat obiectivul de investiții "Drum judetean de centură DJ236", drum care face legătura între drumurile naționale DN1B și DN1, în zona de nord a municipiului Ploiești.

Necesitatea și oportunitatea acestui drum este o consecință a faptului că la traficul de tranzit ce se desfășoară între partea de nord-est, nord și nord-vest a țării, interconectat prin intermediul drumurilor naționale DN1B și DN1 se adaugă, în zona de nord a municipiului Ploiești și traficul generat de existența zonei comerciale Ploiești Nord.

Astfel, a rezultat necesitatea separării traficului de tranzit DN1B (Ploiești - Buzău) - DN1 (București - Brașov) de traficul zonei comerciale Ploiești Nord prin realizarea unui drum care să facă legătura între DN1B și DN1, ocolind zona comercială. Drumul este destinat, în special, traficului de transport marfă.

În prezent, Consiliul Județean Prahova a finalizat și obiectivul de investiții "Amenajare sens giratoriu DN1B - DJ236 comuna Blejoi - județul Prahova", obiectiv care a fost receptionat. În cadrul lucrării s-a realizat un sens giratoriu la intersecția drumului național DN1B cu drumul județean DJ236. De asemenea s-a executat lărgirea DN1B în zona intersecției, pe o lungime de 156,00 m, la 4 benzi de circulație (cȃte două benzi pe sens).
Avȃnd în vedere cele mai sus, Consiliul Județean Prahova a solicitat devierea traficului greu, de marfă și de tranzit, desfășurat între drumurile naționale DN1B și DN1, pe drumul județean DJ236, drum realizat special pentru acest scop.

În urma analizei documentației depuse, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. și Inspectoratul General al Poliției Romȃne - Direcția Rutieră au avizat favorabil devierea traficului desfășurat cu vehicule destinate transportului de mărfuri, conform solicitării Consiliul Județean Prahova.

În vederea aplicării acestei măsuri, este necesar a se asigura accesul liber al vehiculelor destinate transportului de mărfuri pe sectorul cuprins între km 67+284 al DN1 (intersecția DN1 cu DN1B) și km 67+400 al DN1 (intersecția DN1 cu DJ236).

În prezent, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor şi ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din data de 6 septembrie 2016, circulaţia acestor vehicule este restricționată pe sectorul Ploiești (intersecția DN1 cu DN1B) - Brașov (intersecția DN1 cu DN1A).

Pentru asigurarea accesului vehiculelor destinate transportului de mărfuri pe sectorul cuprins între km 67+284 al DN1 (intersecția DN1 cu DN1B) și km 67+400 al DN1 (intersecția DN1 cu DJ236) este necesară modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 03.03.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii