UNTRR


19.03.2020-Proiect de ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilorpentru modificarea și completarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, aprobate prin Ordinului ministrului transporturilor nr.1213/2015

Proiect de ORDIN al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilorpentru modificarea și completarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, aprobate prin Ordinului ministrului transporturilor nr.1213/2015

Data publicării: 17.03.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 30.03.2020

Scurta descriere a reglementării:

 

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - MTIC este nominalizată ca autoritate națională competentă pentru gestionarea  mai multor profesii reglementate în sensul Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- lector pentru manageri de transport;

- lector pentru profesori de legislaţie rutieră;

- lector pentru instructori de conducere auto;

- lector pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase;

- lector pentru conducători auto.

      Cu privire la modul de implementare în România al legislației UE privind recunoașterea calificărilor profesionale, Comisia Europeană a emis un Aviz motivat cu privire la cauza nr. 2018/2303, aviz adresat României în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la nerespectarea obligațiilor care îi revin în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (h) și alineatul (2) primul paragraf și al articolului 5 alineatul (3) pentru profesia de medic veterinar, al articolului 6 litera (a) pentru profesia de medic veterinar, al articolului 25, al articolului 49 alineatul (1a) și al articolului 49 alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE.

      Unul dintre motivele emiterii avizului motivat respectiv îl constituie lipsa măsurilor de punere în aplicare a probei de aptitudini [art. 3 alin. (1) lit. (h) din Directiva 2005/36/CE], în sensul că România nu a notificat nicio normă adoptată în acest scop pentru profesiile reglementate prevăzute în Legea nr. 200/2004.

      În ceea ce privește profesiile reglementate pentru care MTIC este autoritate competentă, trebuie precizat faptul că recunoașterea calificărilor profesionale dobândite

într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană este automată, deci nu este necesară probă de aptitudini.

      În consecință, profesiile reglementate pentru care MTIC este autoritate competentă nu fac obiectul Avizului motivat menționat. Cu toate acestea, pentru a se clarifica modul în care cetățenii străini, inclusiv cei care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene, dintr-un stat membru al Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană pot fi atestați pentru a exercita una dintre profesiile reglementate respective, precum și modul în care se realizează recunoașterea calificărilor profesionale dobândite într-un stat membru al Uniunii Europene, într-un stat membru al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană este utilă reglementarea acestor aspecte printr-un act normativ. Având în vedere că prevederile sunt similare pentru toate profesiile reglementate respective, s-a optat pentru elaborarea unui act normativ care să modifice și să completeze Normele privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier, aprobate prin Ordinului ministrului transporturilor nr.1213/2015.

  Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 27.03.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii