UNTRR


19.03.2020-Proiect de Ordin al ministrului transporturilor, infastructurii și comunicațiilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

Proiect de Ordin al ministrului transporturilor, infastructurii și comunicațiilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980

Data publicării: 19.03.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 30.03.2020

Scurta descriere a reglementării:

Având în vedere faptul că:

- Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că autoritatea competentă respectiv Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor stabilește prin norme condiţiilepentruefectuareaserviciilor regulate, a serviciilor regulate specialeşi a serviciilorocazionale contra cost de transport rutier de personae,

- în prezent transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean se desfășoară potrivit condițiilor stabilite prin Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare,

- există solicitări din partea organizației profesionale a operatorilor de transport rutier pentru eficientizarea activității de transport prin care se propune ca în cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean:

  1. licența de traseu să poată fi transmisibilă în cazul în care transferul acesteia operează în temeiul unor procedure de fuziune sau divizare, realizate în conformitate cu dispozițiile art. 238 - 251 din Legea nr.31/1990 a societăților;
  2. posibilitatea modificării programului de transport interjudețean prin introducerea de noi curse pe traseele existente, precum și de introducerea de stații în graficele de circulație aferente curselor existente, având în vedere faptul că programul de transport 2013-2019 a fost prelungit pe o perioadă de 4 ani,

rezultă necesitatea revizuirii prevederilor aferente conținute în textul ″Normelor metodologice″ aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

 

Ultima modificare a paginii: 27.03.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii