UNTRR


04.01.2022-Proiectul de Ordonanță a Guvernului privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata tarifelor rutiere

Data publicării: 04.01.2022

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 15.01.2022

Scurta descriere a reglementării:

Prezentul proiect de act normativ transpune, respectiv creează cadrul legal pentru punerea în aplicare a dispozițiilor:

art. 1 - 27 și Anexa I din Directiva (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică și facilitarea schimbului transfrontalier de informații cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 91 din 29 martie 2019 si creeaza cadrul legal pentru transpunerea Anexei II din Directiva (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019;

Regulamentului Delegat (UE) 2020/203 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 privind clasificarea vehiculelor, obligațiile utilizatorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, cerințele privind elementele constitutive de interoperabilitate și criteriile minime de eligibilitate pentru organismele notificate

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/204 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 privind obligațiile detaliate ale furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică, conținutul minim al declarației privind domeniul serviciului european de taxare rutieră electronică, interfețele electronice și cerințele pentru elementele constitutive de interoperabilitate și de abrogare a Deciziei 2009/750/CE

Prin prezentul proiect de act normativ:

 • se stabilesc cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării interoperabilității sistemelor de tarifare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere de pe teritoriul României cu sistemele de tarifare rutieră electronică similare din Uniunea Europeană;
 • se stabilesc cadrul general și condițiile care trebuie îndeplinite în vederea asigurării schimbului transfrontalier de informații privind vehiculele înmatriculate și deținătorii acestora, în cazul în care a fost constatată o neplată a tarifelor rutiere, de orice fel, în statele membre ale Uniunii Europene;
 • se stabilesc tehnologiile care sunt utilizate de sistemele de tarifare rutieră care pot fi date în exploatare în România și care necesită, în scopul colectării tarifelor rutiere, instalarea sau utilizarea unui echipament de bord (OBE);
 • se stabilesc condițiile în care se acordă înregistrarea în România a furnizorilor serviciului european de taxare rutieră electronică (SETRE);
 • se stabilesc obligațiile entităţilor din România care percep tarife rutiere;
 • se stabilesc obligațiile utilizatorilor SETRE;
 • se propune/instituirea unui organism de conciliere, organism desemnat în scopul medierii între entităţile care percep tarifele rutiere pe domeniile SETRE de pe teritoriul României şi furnizorii SETRE cu care acestea au încheiate contracte, sau cu care se află în negocieri pentru încheierea unor astfel de contracte;
 • se prevede desemnarea de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a organismelor autorizate să aplice sau să supravegheze procedura de evaluare a conformităţii cu specificaţiile sau a caracterului adecvat pentru utilizare și notificarea acestora către Comisia Europeană;
 • se prevede înființarea registrului electronic naţional, operaționalizat de ICI București și se stabilește conținutul acestuia, iar înregistrarea informațiilor privind domeniile SETRE și furnizorii SETRE în Registrul electronic național se efectuează în baza unei proceduri elaborate de ICI București;
 • se prevede faptul că Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de punct național de contact în România, asigură identificarea unui vehicul, precum şi a deţinătorului acestuia, pentru care a fost stabilită neplata unui tarif rutier.
 • se creează cadrul legal pentru stabilirea formei și conținutului scrisorii de informare, respectiv transpunerea Anexei II din Directiva (UE) 2019/520 a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2019 prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, motivat de faptul că, pentru crearea institutiei scrisorii de informare (care nu este obligatorie conform dreptului intern) este necesara derogare de la OG 2/2001 care va fi realizata prin modificarea OG 15/2002 in sensul stabilirii unei proceduri prealabile de plata (compensatorii – dupa modelul Legii 5/2014), anterioare aplicarii unei sanctiuni contraventionale. Prevederea privind derogarea de la OG 2/2001 constituie un element esential in conținutul scrisorii de informare, motiv pentru care aceasta urmeaza a fi realizata ulterior.
 • se creează cadrul legal pentru stabilirea ca anexa la prezenta ordonanță să poată fi actualizată, prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului afacerilor interne, având în vedere că la nivelul Uniunii Europene este, în dezbatere un proiect de modificare și completare a mai mai multor Directive, printre care se regăsește și propunerea de modificare și completare a Anexei I la Directiva 2019/520.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor: office@untrr.ro

Ultima modificare a paginii: 04.01.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii