UNTRR


Știați că utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto reprezintă încălcăre a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006?

Știați că

utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto reprezintă încălcări deosebit de grave ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 şi, după caz, ale Acordului AETR, cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei nr. 96/26/CE a Consiliului, şi constituie contravenţii dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiunii şi se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorul de transport/întreprinderea sau conducătorul auto, după caz?

Cadrul juridic:

ORDONANŢĂ nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, modificată și completată cu Legea 353/2015, OUG 221/2020.


Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/timp-de-lucru.html

Ultima modificare a paginii: 15.10.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii