UNTRR


Știați că șoferii care efectuează transporturi rutiere agabaritice in trafic național au nevoie de “certificat pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite”?

Știați că:

Șoferii care efectuează transporturi rutiere agabaritice în trafic național au nevoie de “certificat pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite”?

Conform HG 69/20012 - Nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare reprezintă o încălcare foarte gravă și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 9.000-12.000 lei.

Amenda se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier iar constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se face de către inspectorii I.S.C.T.R.

Conform OUG 195/2002 rep., modif. și completată -  Încredinţarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni -  de la 21 la 100 puncte-amendă.

Amenda va fi cuprinsă între 3.045 – 14.500 lei și se va aplica persoanelor juridice.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se face de către poliţişti rutieri.

Conform OUG 195/2002 rep., modif. și completată - Conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deţine atestatul profesional constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni -  de la 9 la 20 puncte-amendă.

Amenda va fi cuprinsă între 1.305 – 2.900 lei și se va aplica persoanelor fizice.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se face de către poliţişti rutieri.

Cadrul legislativ:

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice*) – REPUBLICARE

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări, modificată și completată

Pentru mai multe informații accesați

:https://old.untrr.ro/info-tari/fisa-romaniei.html

Ultima modificare a paginii: 29.09.2017

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii