UNTRR


Știați că șoferii care efectuează transporturi rutiere A.D.R. trebuie să deţină un certificat A.D.R.?

Știați că:

Șoferii care efectuează transporturi rutiere A.D.R. trebuie să deţină un certificat A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., care atestă că au participat la cursurile de pregătire  privind cerinţele speciale care trebuie îndeplinite la transportul rutier de mărfuri periculoase?

Pregătirea conducătorilor vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie efectuată într-un centru de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, autorizat în acest sens de către Ministerul Transporturilor, conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie să urmeze un curs de bază care are drept obiective principale:

a)informarea conducătorilor asupra riscurilor inerente transportului de mărfuri periculoase;
b)prezentarea noţiunilor de bază indispensabile pentru reducerea la minimum a riscului de producere a unui eveniment;
c)în caz de incident sau accident să fie capabili să ia măsurile necesare pentru propria lor siguranţă, pentru siguranţa publicului, pentru protecţia mediului, precum şi pentru a limita efectele evenimentului.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile, cu o capacitate mai mare de 1 m3, conducătorii de vehicule-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 m3 şi conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM (containere de gaze cu elemente multiple) cu o capacitate individuală mai mare de 3 m3 pe o unitate de transport trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de baza, un curs de specializare pentru transportul în cisterne.

Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri sau obiecte din clasa 1 ori mărfuri radioactive aparţinând clasei 7 trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare.

Conform HG 69/20012, modificata cu HG 76/2014 - Nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura că persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt titulare ale unui certificat/atestat profesional valabil eliberat conform reglementărilor legale în vigoare reprezintă o încălcare foarte gravă și se sancționează cu o amendă cuprinsă între 9.000-12.000 lei.

Amenda se aplică întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului de transport rutier iar constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se face de către inspectorii I.S.C.T.R.

Conform OUG 195/2002 rep., modif. și completată -  Încredinţarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni -  de la 21 la 100 puncte-amendă.

Amenda va fi cuprinsă între 3.045 – 14.500 lei și se va aplica persoanelor juridice.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se face de către poliţişti rutieri.

Conform OUG 195/2002 rep., modif. și completată conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deţine atestatul profesional constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni -  de la 9 la 20 puncte-amendă.
Amenda va fi cuprinsă între
1.305 – 2.900 lei și se va aplica persoanelor fizice.
Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se face de către poliţişti rutieri.

Cadrul legislativ:

ACORD EUROPEAN din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.)

Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/info-tari/fisa-romaniei.html

Ultima modificare a paginii: 27.07.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii