UNTRR


Știați că începând cu data de 27 februarie 2016 ISCTR poate imobiliza în trafic vehiculele care transportă mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată?

Știați că:

 începând cu data de 27 februarie 2016 inspectorii ISCTR și polițiștii rutieri pot imobiliza în trafic vehiculele care transportă mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată?

În data de 16 februarie 2016 s-a publicat în Monitorul Oficial HOTĂRÂREA nr. 40 din 3 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012.

Cu toate că operatorii de transport nu au solicitat modificarea articolului 16 din HG 69/2012, UNTRR fiind ferm în această privință, Direcția Rutieră din cadrul Ministerului Transporturilor a reformulat articolul după cum urmează;

Art. 16

(1)În cazul în care la locul constatării contravenţiei nu se găseşte un spaţiu corespunzător pentru imobilizarea vehiculului în condiţii de siguranţă a circulaţiei rutiere şi securitate a transportului, deplasarea acestuia până la cel mai apropiat spaţiu corespunzător se efectuează pe cheltuiala contravenientului.

(2)Pe perioada imobilizării, atât vehiculul rutier, cât şi marfa sau persoanele transportate, după caz, se află sub răspunderea juridică a contravenientului, în condiţiile legii.

(3)Contravenientul este responsabil pentru eventuale pierderi cauzate terţilor, inclusiv persoanelor transportate, prin imobilizarea vehiculului rutier, precum şi pentru achitarea eventualelor cheltuieli în legătură cu măsura imobilizării şi sau cu îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului.

(4)Măsura imobilizării nu se aplică în cazul transporturilor de animale vii, cu excepţia cazului prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. e).

Art. 12

(1)Măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se aplică, în condiţiile legii, de către inspectori sau, după caz, de către poliţiştii rutieri, în următoarele cazuri:

e)utilizarea la efectuarea transportului rutier a unui vehicul rutier care prezintă defecţiuni tehnice periculoase, stabilite prin reglementările specifice în vigoare;

Cadrul legislativ:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor modificată și completată cu HG 40/2016

Pentru mai multe detalii:https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/codul-rutier.html

Ultima modificare a paginii: 24.02.2016

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii