UNTRR


Ştiaţi că pentru constatarea nerespectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în trafic se va evidenţia şi se va consemna de către inspectori într-un formular-tip, denumit «Formular de control în trafic»?

Anexa nr. 1 normele metodologice

Inspectoratul de Stat pentru Control în Transporturile Rutiere - ISCTR

Inspectoratul Teritorial ................

Adresa:

Tel.

Formular de control în trafic

Timpii de conducere şi odihnă

Regulamentul CE 561/2006 - CEE 3821/85

Acordul AETR

11. Rezultatul controlului

|_| Alte verificări

|_| Amendă

|_| Avertisment

|_| Imobilizare

|_| Fără abateri

Control

13. Cod poştal al zonei autorităţii de control

13. Agent de control

1. Locul controlului

2. Data: ..../..../.......

3. Ora:

Categoria drumului

|_| Autostradă |_| Drum Naţional |_| Altă categorie

Vehicul

4. Număr înmatriculare al autovehiculului

6. Tipul de vehicul:

Masa totală maximă

8. Ţara

5. Număr înmatriculare remorcă

6. Tip remorcă

Masa totală maximă

Ţara

Conducător auto şi întreprinderea/operatorul de transport rutier

7. Numele operatorului de transport rutier:

Ţara:

Adresa:

 
 

Telefon:

 

9. Numele conducătorului auto:

Data naşterii:

CNP:

Ţara:

Adresa:

 
 

Seria de card a conducătorului auto:

 

Telefon:

 

Angajator - dacă este altul decât cel de la rubrica 7:

Ţara:

Adresa, numărul de telefon:

Tipul de transport

|_| Naţional

|_| Internaţional

|_| De mărfuri

|_| De persoane

|_| Tahograf digital

|_| Tahograf analogic

|_| Pe teritoriul UE

|_| Pe teritoriul ţărilor AETR

|_| Naţional/Altele

Perioada pentru care au fost analizate înregistrările

De la data

Ora

La data

Ora

Nr. de zile verificate

Citirea kilometrajului

..../..../.......

:

..../..../.......

:

   

Contravenţii - art. 8 alin. (...) pct. ... din OG nr. 37/2007

Cod UE

Punctul:

Valoare amendă conform art. 9 alin. 1 lit. ....

Data şi ora de început şi sfârşit

       
       
       
       
       

Imobilizarea se aplică până la:

Ora:

Data: ..../..../.......

Sau

|_| Nu se aplică imobilizarea

12.comentarii:

 
 
 

Date descărcate sau diagrame luate de la conducător auto şi/sau vehicul

Document eliberat pentru:

|_| Diagrame tahograf

Numărul

|_| Raport tipărit

Numărul

|_| Date digitale din memoria tahografului

|_| Date digitale din cardul conducătorului auto

|_| Altele (Specificaţi mai sus)

13. Semnătura agentului de control:

Semnătura conducătorului auto:

Cadrul legal:

  • Ordinul nr. 1145 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea normelor privind efectuarea inspecţiei şi controlului în transporturile rutiere

Pentru mai multe informaţii:

Ultima modificare a paginii: 25.03.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii