UNTRR


Știați că numărul de EORI - Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici este obligatoriu?

Știați că:

Numărul EORI este un număr unic în Comunitatea Europeană.

număr EORI - număr de înregistrare şi identificare a operatorilor economici şi a altor persoane, definit la art. 1 pct. 18 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii;

2. Scopul introducerii EORI

Scopul introducerii numărului EORI este atribuirea unui număr de înregistrare și identificare fiecărui operator economic şi, când este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referință comună a acestora în relaţiile acestora cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Comunităţii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

3. Cadrul legal

Național

ORDIN nr. 1886 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane

NORME TEHNICE din 24 iunie 2016 privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane

Comunitar

Baza legală la nivel Unional este Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii

 Comisia Europeană va elabora un Ghid pentru aplicarea acestor prevederi.

4. Data implementării

1 iulie 2009

5. Cine este obligat să obţină numărul EORI?

a)operatorilor economici care sunt stabiliţi în România, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (1) din Cod;

b)persoanelor, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (3) lit. a) din Cod, precum şi art. 6 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446;

c)operatorilor economici care nu sunt stabiliţi pe teritoriul Uniunii Europene, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (2) din Cod;

d)persoanelor, altele decât operatorii economici menţionaţi la lit. c), care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene, în condiţiile respectării prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) din Cod.

6. Unde solicită atribuirea unui număr EORI persoanele stabilite în U.E. ?

Operatorii economici şi alte persoane interesate solicită atribuirea numărului EORI autorităţilor abilitate din statul membru în care sunt stabiliţi.

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

https://old.untrr.ro/

Ultima modificare a paginii: 23.12.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii