UNTRR


Ştiaţi că: nerespectarea termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea către autoritatea emitentă a pierderii, deteriorării sau sustragerii licenţei de transport/comunitare/de traseu/copiilor conforme se sancţionează?

 

Știați că nerespectarea de către operatorul de transport rutier/ întreprinderea de transport rutier în cont propriu a obligaţiei de a informa autoritatea emitentă, cu privire la pierderea, sustragerea sau deteriorarea licenţei de transport/licenţei comunitare/licenţei de traseu/certificatului de transport în cont propriu/copiei conforme a licenţei de transport/copiei conforme a licenţei comunitare/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz, în termen de maximum 15 zile de la data constatării pierderii, sustragerii sau deteriorării se sancționează cu amendă cuprinsă între 250 și 1.000 lei aplicabilă operatorului de transport rutier român sau strain sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine?

Cadrul legislativ pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României:

ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere

Norme metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

Pentru mai multe informaţii accesaţi:


https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 31.07.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii