UNTRR


Ştiaţi că nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a deţine la sediul social unul sau mai multe documente se sanctioneaza?

Ştiaţi că

nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în licenţa de transport/licenţa comunitară unul sau mai multe documente dintre următoarele, după caz:

 • licenţa de transport/licenţa comunitară, în original;
 • cărţile de identitate ale vehiculelor, în original, pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie, pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
 • documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
 • dovada verificării tahografelor şi limitatoarelor de viteză, în original sau în copie conformă cu originalul;
 • toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la ocupaţia de operator de transport rutier şi la piaţa transporturilor rutiere;
 • documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
 • scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs şi anul precedent;
 • documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs şi anul precedent;
 • documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;
 • asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier;
 • documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină informaţii privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale managerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documente justificative, în cazul în au fost întocmite astfel de documente;
 • atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie conformă a acestuia, după caz;
 • copia autorizaţiei de transport internaţional, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
 • certificatele de clasificare;


se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei?


Cadrul legislativ pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României:

ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere

Norme metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere


Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂREA nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări modificată și completată cu HG 40/2016

Pentru mai multe informaţii accesaţi:https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 25.06.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii