UNTRR


Ştiaţi că nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier a legitimaţiei de serviciu valabilă a conducătorului auto se sancționează?

 Ştiaţi că?

nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura existenţa la bordul vehiculelor cu care efectuează transport rutier a legitimaţiei de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport  se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei?

RECOMANDĂM OPERATORILOR DE TRANSPORT:

      -Legitimația de serviciu să fie predată către conducătorul auto NUMAI în baza unui proces-verbal de predare- primire

       Pentru a fi valabilă legitimația aceasta trebuie să:

  • conțină o fotografie
  • să fie trecut numărul contractului de muncă
  • să fie vizată semestrial

 Pentru legislația completă privind LEGITIMAȚIA  de serviciu valabilă a conducătorului auto apasă aici

 Pentru modelul de legitimație de serviciu valabilă a conducătorului auto începând cu data de 01.01.2014 apasă aici

Cadrul legislativ:

ORDIN nr. 1567 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011

 

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

Art. 4, pct. 57.2., HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări, modificată și completată cu HG 76/2014

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

 

Ultima modificare a paginii: 22.10.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii