UNTRR


Ştiaţi că mijloacele de transport care transportă exclusiv hrană pentru animale trebuie să fie înregistrate sanitar veterinar de către autoritatea sanitar veterinară?

Cadrul legislativ:

Norma sanitară veterinară din 8 septembrie 2010 privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul 109/2010

Art. 11 - Autoritatea sanitară veterinară competentă emite înregistrarea sanitară veterinară numai pentru mijloacele de transport care transportă exclusiv hrană pentru animale.

Art. 12 - (1) În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare pentru mijloacele de transport al hranei pentru animale, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar cu următoarele documente:

  • a) cererea de înregistrare sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
  • b) copie a certificatului de înregistrare a unităţii emis de oficiul registrului comerţului;
  • c) copie a certificatului constatator al unităţii emis de oficiul registrului comerţului;
  • d) copie a certificatului de înmatriculare a mijlocului/ mijloacelor de transport al hranei pentru animale;
  • e) dovada achitării tarifului prevăzut la lit. B pct. 10 din anexa nr. 2 în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară unitatea respectivă activitatea.

(2) În maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al unităţii a documentaţiei prevăzute la alin. (1), autoritatea sanitară veterinară competentă emite înregistrarea sanitară veterinară a mijlocului de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

Art. 13 - (1) Înregistrarea sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare privind siguranţa şi igiena furajelor, prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Autoritatea sanitară veterinară competentă emitentă consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, mijloacele de transport al hranei pentru animale, care au fost înregistrate sanitar veterinar, numărul şi data emiterii înregistrării sanitare veterinare.

(3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor transmite trimestrial direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizată a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, înregistrate sanitar veterinar.

Pentru mai multe informaţii accesaţi

Ultima modificare a paginii: 12.03.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii