UNTRR


Știați că măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se aplică de către inspectori ISCTR sau, după caz, de către poliţiştii rutieri?

Știați că:

Măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se aplică de către inspectori  ISCTR sau, după caz, de către poliţiştii rutieri, în următoarele cazuri:

a)încălcarea prevederilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere constatată la efectuarea controlului vehiculelor înmatriculate în alte state;
b)nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, precum şi condiţiile referitoare la însoţirea vehiculelor cu depăşiri;
c)transportarea mai multor persoane decât numărul de locuri prevăzut în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului în cazul efectuării transportului rutier de persoane;
d)nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere, odihnă sau pauze, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau a perioadelor minime de odihnă;
e)efectuarea de transport rutier de mărfuri cu nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, cu modificările şi completările ulterioare;
f)efectuarea de transport rutier de mărfuri periculoase la care s-a constatat o contravenţie de categoria I de risc, conform legislaţiei în vigoare;
g)nerespectarea reglementărilor în vigoare privind sistemul de fixare al încărcăturii, elementele de fixare a mărfurilor şi condiţiile de arimare a încărcăturii?

Cadrul legislativ pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României :

 ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere
 Norme metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări, modificată cu H.G. 76/2014

Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 28.03.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii