UNTRR


Știați că lipsa avizului medical valabil şi/sau avizului psihologic valabil se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei?

Ştiaţi că:

  • examenul medical şi psihologic este obligatoriu şi trebuie efectuat periodic de către persoanele angajate în funcţii care concură la siguranţa rutieră?
  • lipsa avizului medical valabil şi/sau avizului psihologic valabil reprezintă o încălcare foarte gravă şi se sancţionează cu amendă de la 9,000 lei la 12.000 lei.

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

Hotărârea nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

Art. 3 pct. 29 utilizarea de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu a unor conducători auto fără aviz medical şi/sau aviz psihologic valabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;

Pentru mai multe informaţii accesaţi: Legea transporturilor şi legislaţia aferentă

Ultima modificare a paginii: 23.07.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii