UNTRR


Știați că există excepții de la transporturile ADR legate de natura operaţiunii de transport?

Știați că

există excepții de la transporturile ADR legate de natura operaţiunii de transport?

Excepţii legate de natura operaţiunii de transport

Prescripţiile ADR nu se aplică:

(a) transportului de mărfuri periculoase efectuat de către persoane particulare, atunci când mărfurile în cauză sunt ambalate în vederea vânzării lor cu amănuntul și sunt destinate uzului personal sau casnic sau unor activităţi de divertisment sau sportive, cu condiţia luării măsurilor necesare pentru a împiedica orice scurgere a conţinutului în condiţii normale de transport. Mărfurile periculoase din RMV, ambalaje mari sau cisterne nu sunt considerate ca fiind ambalate pentru vânzare cu amănuntul. Atunci când aceste mărfuri sunt lichide inflamabile transportate în recipiente reîncărcabile de către sau pentru o singură persoană fizică, cantitatea totală nu trebuie să depășească 60 litri per recipient și 240 litri per unitate de transport;

(b) transportului de mașini sau de echipamente nespecificate în prezenta anexă și care conţin mărfuri periculoase în echipamentul lor intern sau operaţional, cu condiţia luării măsurilor necesare pentru a împiedica orice scurgere a conţinutului în condiţii normale de transport;

(c) transportului efectuat de întreprinderi, însă colateral cu activitatea lor principală, cum ar fi aprovizionarea sau cursele de reîntoarcere de la șantierele de locuințe sau de construcţii civile, sau pentru lucrările de măsurători, reparaţii sau întreţinere, în cantităţi care nu depășesc 450 litri pentru un ambalaj și nici cantităţile maxime specificate la paragraful

1.1.3.6. Trebuie luate măsuri pentru a evita orice scurgere în condiţii normale de transport. Aceste excepţii nu se aplică clasei 7. Transporturile efectuate de aceste întreprinderi pentru aprovizionarea sau distribuţia lor internă sau externă, nu sunt totuși vizate de prezenta excepţie;

(d) transporturilor efectuate de către sau sub supravegherea autorităţilor competente în situaţii de urgenţă, în măsura în care un astfel de transport este necesar în legătură cu intervenţia în situaţiile de urgenţă, în special transportul efectuat:

- cu vehicule de depanare care transportă vehicule care au fost implicate în accidente sau s-au defectat și conţin mărfuri periculoase; sau

- pentru a colecta și recupera mărfurile periculoase implicate într-un incident sau accident și pentru a le muta în cel mai apropiat loc sigur corespunzător.

(e) transporturilor de urgenţă destinate salvării de vieţi omenești sau protecţiei mediului, cu condiţia de a se lua toate măsurile necesare pentru ca aceste transporturi să se efectueze în deplină siguranţă.

(f) transportului de rezervoare de depozitare statice, necurăţate, goale, care au conţinut gaze din clasa 2, grupa A, O sau F, substanţe din clasa 3 sau clasa 9 aparţinând grupelor de ambalare II sau III sau pesticide din clasa 6.1 aparţinând grupelor de ambalare II sau III, cu următoarele condiţii:

- toate orificiile cu excepţia dispozitivelor de reducere a presiunii (atunci când sunt instalate) să fie închise ermetic;

- au fost luate măsuri pentru a preveni orice scurgere a conţinutului în condiţii normale de transport; și

- încărcătura să fie fixată în stelaje sau în coșuri sau în alte dispozitive de manipulare sau pe un vehicul sau un container astfel încât să nu se desprindă sau să se deplaseze în condiţii normale de transport.

ATENȚIE!

Această excepție nu se aplică cisternelor de depozitare statice care au conţinut explozivi neutralizaţi sau substanţe al căror transport este interzis prin ADR.

NOTĂ: Pentru materiale radioactive, a se vedea paragraful 1.7.1.4.

Cadrul juridic:

Acord European referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase

Pentru mai multe informații accesați: https://old.untrr.ro/info-tari/fisa-romaniei.html#.W4PXW-SKjIV

Manual ADR vol II

Ultima modificare a paginii: 16.09.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii