UNTRR


Știați că efectuarea transportului rutier fără a deţine licenţă de transport/ licență comunitară se sancționează?

Știați că

efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără a deţine licenţă de transport/licenţă comunitară, certificat de transport în cont propriu, licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier şi/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat se sancționează cu amendă cuprinsă între 9,000 lei - 12,000 lei?

Sancțiunea se aplică, după caz:

-operatorului de transport rutier român sau strain;

-întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine;

-persoanei fizice sau juridice


Cadrul juridic:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, modificată și completată cu HG 76/2014

Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 22.07.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii