UNTRR


Ştiaţi că certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport este obligatoriu?

Ştiaţi că


certificatul de competenţă profesională pentru managerul de transport  este valabil 10 ani?

Pregătirea profesională periodică şi evaluare actualizării cunoştinţelor

(1)Pentru a beneficia de drepturile conferite de certificatul de competenţă profesională, managerii de transport trebuie să-şi actualizeze periodic cunoştinţele necesare exercitării profesiei.

(2)În vederea actualizării cunoştinţelor, managerii de transport au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în Anexa I la Regulament, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor:

a)la intervale de cel mult 10 ani, dacă nu au avut întreruperi în exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau

b)în vederea reluării exercitării profesiei după o întrerupere mai mare de 5 ani.


angajarea şi utilizarea, de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi
conexe transportului rutier/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto, a unei
persoane cu funcţie care concură la siguranţa rutieră fără contract individual de muncă, care nu este titulară a unui atestat/certificat care atestă competenţa/ calificarea
profesională a acesteia, corespunzător funcţiei deţinute şi/sau tipului de transport efectuat, eliberat conform  legislaţiei în vigoare şi/sau care nu deţine aviz
medical/aviz psihologic valabil, după caz se sancţionează
cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei?


Cadrul legislativ:

ORDIN nr. 1214 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturi

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/pregatire-profesionala.html

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 15.10.2018

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii