UNTRR


Știați că: Ca urmare a stabilirii, prin cântărire, a maselor pe axe şi a masei totale ale vehiculului rutier, un exemplar al tichetului de cântar se înmânează conducătorului auto sub semnătură?


Știați că:

urmare a stabilirii, prin cântărire, a maselor pe axe şi a masei totale ale vehiculului rutier, un exemplar al tichetului de cântar se înmânează conducătorului auto sub semnătură?

Tichetul de cântar se semnează şi se ştampilează de către inspectorul ISCTR?

Stabilirea, prin cântărire, a maselor pe axe şi totale se realizează de către inspectorii ISCTR cu echipamente de cântărire a vehiculelor rutiere care respectă condiţiile de funcţionare stabilite în conformitate cu prevederile metrologice în vigoare şi de furnizorul sau producătorul acestora, după caz.

Cadrul legislativ:

Art. 36- 37, alin. 1, NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2011 privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi, modificate prin ORDINUL nr. 1145 din 6 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea normelor privind efectuarea inspecţiei şi controlului în transporturile rutiere și aprobate prin ORDIN nr. 995 din 7 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecţiilor şi controlului asupra transporturilor rutiere, a activităţilor conexe acestora, a activităţii centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activităţii şcolilor de conducători auto şi a activităţii instructorilor auto autorizaţi şi pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.058/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

Pentru mai multe informații accesați:
https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 19.08.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii