UNTRR


ȘTIAȚI CĂ daca nu pastrați scrisoarea de transport ( CMR) la sediul firmei riscati amendă?

Știați că

nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a deţine la sediul social scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs şi anul precedent se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei?

 

Cadrul legislativ pentru organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane pe teritoriul României :


ORDONANŢĂ nr. 27 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere
 

Norme metodologice din 30 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere aprobate prin Ordinul 980/2011


Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, modificata și completata cu HG 76/2014, HG 45/2016 și HG 822/2016

Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

 

Ultima modificare a paginii: 31.03.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii