UNTRR


ŞTIAŢI CĂ în conformitate cu prevederile Convenţiei C.M.R. transportatorul este răspunzător pentru pierderea totală, parţială sau pentru avarie, produse între momentul primirii mărfii şi cel al eliberării acesteia, cât şi pentru întârzierea în eliberare?

ŞTIAŢI CĂ: în conformitate cu prevederile Convenţiei C.M.R. transportatorul este răspunzător pentru pierderea totală, parţială sau pentru avarie, produse între momentul primirii mărfii şi cel al eliberării acesteia, cât şi pentru întârzierea în eliberare?

Cadrul legislativ:

Art. 17, CONVENŢIA din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele, semnată la Geneva (CMR*), ratificată de România prin Decretul 451/1972 la data 06-dec-1972

CAPITOLUL IV: Răspunderea transportatorului

Art. 17

2. Trasportatorul este exonerat de aceasta răspundere dacă pierderea, avaria sau întârzierea a avut drept cauză o culpă a persoanei care are dreptul să dispună de marfă, un ordin al acesteia nerezultând dintr-o culpă a transportatorului, un viciu propriu al mărfii sau circumstanţe pe care transportatorul nu putea să le evite şi ale căror consecinţe nu le putea preveni.

3. Transportatorul nu poate invoca, pentru a fi exonerat de răspundere, nici defecţiunea vehiculului pe care-l foloseşte pentru efectuarea transportului, nici culpa persoanei de la care a închiriat vehiculul sau a prepuşilor acesteia.

4. Ţinând cont de articolul 18 paragrafele 2 pana la 5, transportatorul este exonerat de răspundere dacă pierderea sau avaria rezulta din riscurile particulare inerente uneia sau mai multora dintre următoarele fapte:

  • a) folosirea de vehicule descoperite, fără prelate, dacă această folosire a fost convenită într-un mod expres şi menţionată în scrisoarea de trăsură;
  • b) lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru mărfurile expuse prin felul lor la stricăciuni sau avarie, când aceste mărfuri nu sunt ambalate sau sunt rău ambalate;
  • c) manipularea, încărcarea, stivuirea sau descărcarea mărfii de către expeditor sau destinatar sau de către persoane care acţionează în contul expeditorului sau al destinatarului;
  • d) natura unor mărfuri expuse, datorită cauzelor inerente înseşi naturii lor, fie la pierderea totală sau parţială, fie la avarie în special prin spargere, rugină, deteriorare internă şi spontană, uscare, curgere, pierdere normală sau prin acţiunea insectelor sau a rozătoarelor;
  • e) insuficienţa sau imperfecţiunea marcajelor sau a numerelor coletelor;
  • f) transportul de animale vii.

5. Dacă în baza prezentului articol, transportatorul nu răspunde de unii factori care au cauzat dauna, răspunderea sa nu este angajată decât în măsura în care factorii de care el răspunde, în baza prezentului articol, au contribuit la daună.

Art. 18

1. Sarcina probei ca pierderea, avaria sau întârzierea eliberării a avut drept cauza unul dintre factorii prevăzuţi în articolul 17 paragraful 2 incumba transportatorului.

2. Când transportatorul stabileşte că, ţinând seama de circumstanţele de fapt, pierderea sau avaria a putut să rezulte din unu sau mai multe riscuri particulare prevazute în articolul 17 paragraful 4, există prezumţia că ea a rezultat din aceasta cauza. Cel în drept poate totuşi să facă dovada că dauna nu a avut drept cauza în întregime sau parţial unul dintre aceste riscuri.

3. Prezumţia arătata mai sus nu este aplicabilă în cazul prevăzut de articolul 17 paragraful 4 a), dacă este vorba de o pierdere anormală sau o pierdere de colete.

4. Dacă transportul este efectuat cu ajutorul unui vehicul amenajat în vederea protejării mărfurilor împotriva influenţei căldurii, a frigului, a variaţiilor de temperatură sau a umiditaţii aerului, transportatorul nu poate inova beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 d) decât dacă face dovada că toate măsurile care îi incumba, ţinând cont de circumstanţe, au fost luate în ceea ce priveşte alegerea, întreţinerea şi folosirea acestor amenăjari şi că el s-a conformat instrucţiunilor speciale care i-au fost date.

5. Transportatorul nu poate invoca beneficiul prevederilor articolului 17 paragraful 4 f) decât dacă face dovada că toate măsurile care îi incumba în mod normal, ţinând cont de circumstante, au fost luate şi că el s-a conformat instrucţiunilor speciale care i-au fost date.

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

Pentru ofertă C.M.R. și produse specifice transporturilor:https://www.transmag.ro/

Ultima modificare a paginii: 08.11.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii