UNTRR


Știați că întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu și operatorii de transport care efectuează operațiuni de transport rutier contra cost au obligația să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, situația conducătorilor auto ?

Știați că:

Întreprinderile care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu  și operatorii de transport care efectuează operațiuni de transport rutier contra cost au obligația să transmită Autorității Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular,  situația conducătorilor auto angajați conform legii?

Serviciul de raportari online este diponibil pe site-ul Autoritatii Rutiere Romane – ARR, https://www.raportarionlinearr.ro/

Nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/ operatorul de transport rutier a obligaţiei de a transmite Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., prin completarea unui formular, în formatul electronic disponibil pe site-ul acesteia, modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificării constituie contravenție și se sancționează cu se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei.

Cadrul legislativ:

ORDIN nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări

Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html





Ultima modificare a paginii: 09.03.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii