UNTRR


Știați că pentru transportul rutier de mărfuri în cont propriu efectuat cu autovehicule sau combinații de vehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,5 tone – 3,5 tone transportatorul nu trebuie să obțină licență comunitară?

Transportul rutier de mărfuri în cont propriu efectuat cu autovehicule sau combinații de vehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,5 tone – 3,5 tone, întreprinderea nu trebuie să obțină licență comunitară sau certificat de transport în cont propriu.

Începând cu 21 Mai 2022, numai întreprinderile care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri cu vehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,5 tone – 3,5 tone trebuie să obțină licență comunitară și copie conformă a acesteia, dacă transportul efectuat nu se regăsește ca excepție la art. 11 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare. Au acces la ocupația de operator de transport întreprinderile care utilizează autovehicule sau combinații de vehicule a căror masă totală maximă autorizată este cuprinsă între 2,5 tone – 3,5 tone și care efectuează:

Care sunt excepțiile de la aplicarea prevederilor?

 • transport rutier de mărfuri contra cost în trafic internațional
 • Următoarele tipuri de transporturi și deplasări fără încărcătură efectuate în conexiune cu acestea nu necesită licență comunitară și sunt scutite de la orice autorizare a transportului:< >transporturi poștale efectuate în cadrul unui serviciu universal;transporturi de vehicule deteriorate sau care sunt în panătransporturi de mărfuri în vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 2,5 tone;transporturi de mărfuri cu autovehicule, în cazul în care se îndeplinesc următoarele condiții:mărfurile transportate aparțin întreprinderii sau au fost vândute, cumpărate, date spre închiriere sau închiriate, produse, extrase, transformate sau reparate de întreprinderea respectivă;deplasarea are drept scop transportarea mărfurilor din sau către întreprindere ori mutarea acestora, fie în cadrul întreprinderii, fie în afara acesteia, în scopuri proprii;autovehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de personal angajat de către întreprindere sau pus la dispoziția acesteia în temeiul unei obligații contractuale;vehiculele care transportă mărfurile sunt în proprietatea întreprinderii sau au fost cumpărate în rate sau închiriate de aceasta, cu condiția ca, în ultimul caz, să îndeplinească condițiile prevăzute de Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuritransportul nu constituie decât o activitate auxiliară ansamblului de activități desfășurate de întreprindere;transporturi de medicamente, aparate și echipamente medicale, precum și ale altor articole necesare în cazul situațiilor de urgență, în special în cazul catastrofelor naturale.transport rutier de mărfuri contra cost în trafic național
  1. transporturi poştale efectuate în cadrul unui serviciu universal;
  2. transportul necomercial de vehicule defecte sau care sunt avariate;
  3. transporturi de mărfuri în vehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 2,5 tone;
  4. transportul de mărfuri în regim de taxi;
  5. transportul de medicamente, aparate şi echipamente medicale şi al altor articole necesare în cazul situaţiilor de urgenţă specifice catastrofelor naturale;
  6. transporturi funerare;
  7. deplasări efectuate cu vehicule istorice;
  8. transporturi efectuate cu vehicule rutiere special destinate serviciilor medicale de urgenţă;
  9. transporturi efectuate cu vehicule rutiere utilizate de serviciile forţelor armate, de serviciile protecţiei civile, de pompieri şi structurile responsabile cu menţinerea şi restabilirea ordinii şi siguranţei publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atribuţiile proprii ale acestor servicii şi se efectuează sub controlul acestora;
  10. transporturi efectuate cu vehicule rutiere a căror viteză maximă autorizată nu depăşeşte 40 km/h;
  11. transporturi efectuate cu vehicule rutiere de încercări pentru îmbunătăţirea tehnologică;
  12. transporturi efectuate cu tractoare agricole sau forestiere;
  13. transporturi în interes personal efectuate de către persoane fizice, cu vehicule rutiere deţinute de acestea, indiferent de capacitate;
  14. transporturi necomerciale de lapte şi stupi de albine.

Cadrul legal: ORDONANŢĂ nr. 12 din 31 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere

Ultima modificare a paginii: 27.06.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii