UNTRR


Ştiaţi că nerespectarea de către transportatorul rutier a obligaţiei de a deţine anumite documente la sediul menţionat în licenţa de transport/licenţa comunitară se sancţionează cu amendă?

Ştiaţi că nerespectarea de către operatorul de transport rutier a obligaţiei de a deţine la sediul menţionat în licenţa de transport/licenţa comunitară a unui document sau mai multe documente dintre cele enumerate;

 • 32.1. licenţa de transport/licenţa comunitară, în original;
 • 32.2. cărţile de identitate ale vehiculelor, în original, pentru cele deţinute în proprietate, respectiv în copie, pentru cele deţinute cu orice alt titlu;
 • 32.3. documentele doveditoare din care să rezulte că deţine vehicule cu orice alt titlu, în original;
 • 32.4. dovada verificării tahografelor şi limitatoarelor de viteză, în original sau în copie conformă cu originalul;
 • 32.5. toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la ocupaţia de operator de transport rutier şi la piaţa transporturilor rutiere;
 • 32.6. documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
 • 32.7. scrisorile de transport (C.M.R.), pentru anul în curs şi anul precedent;
 • 32.8. documentul de control INTERBUS, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate, şi foile de parcurs pentru documentul de control INTERBUS aflat în exploatare, pentru anul în curs şi anul precedent;
 • 32.9. documentul de control prevăzut de acordurile bilaterale pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, în cazul statelor nesemnatare ale Acordului INTERBUS, pentru anul în curs şi anul precedent;
 • 32.10. asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente care cad în sarcina operatorului de transport rutier;
 • 32.11. documentele privind întreţinerea vehiculelor pentru o perioadă de 18 luni, care să conţină informaţii privind: informări legate de sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculului, rezoluţii ale managerului de transport, modalitatea de soluţionare şi documente justificative, în cazul în au fost întocmite astfel de documente;
 • 32.12. atestatul de conducător auto prevăzut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau o copie conformă a acestuia, după caz;
 • 32.13. copia autorizaţiei de transport internaţional, în cazul prevăzut la art. 6 alin. (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009;
 • 32.14. certificatele de clasificare;

reprezintă o încălcare gravă şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 4.000 şi 6.000 lei?

Sancţiunea se aplică de inspectorii I.S.C.T.R şi/sau poliţiştii rutieri operatorului de transport rutier român sau strain.

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, modificată şi completată cu HG 76/2014 şi HG 40/2016.

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

Ultima modificare a paginii: 17.06.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii