UNTRR


Știați că înstrăinarea licenţei de transport către o persoană fizică ori juridică se sancționează cu amendă de la 9.000 la 12.000 lei?

Ştiaţi că înstrăinarea licenţei de transport/licenţei comunitare, a certificatului de transport în cont propriu, şi/sau a copiilor conforme ale acestor documente, a licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, a autorizaţiei de transport internaţional sau a documentului de transport specific tipului de transport efectuat către un alt/o altă operator de transport rutier/întreprindere de transport rutier în cont propriu/operator economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier sau către o persoană fizică ori juridică reprezintă o încălcare foarte gravă şi se sancţionează cu amendă de la 9.000 la 12.000 lei?

Pe lângă amendă I.S.C.T.R. aplică şi sancţiunea complementară şi va retrage licenţa de transport/licenţa comunitară/ certificatul de transport în cont propriu/licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier; după caz.

Sancţiunea se aplică de inspectorii I.S.C.T.R şi/sau poliţiştii rutieri după caz:

  • operatorului de transport rutier român sau străin;
  • întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine;
  • operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, modificată şi completată cu HG 76/2014 şi HG 40/2016

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

Ultima modificare a paginii: 02.03.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii