UNTRR


Știați că începând din 15 aprilie 2022 reprezentantul legal al firmei de transport va da o Declarație pe proprie răspundere (penală) prin care își asumă faptul că va aduce acasă camioanele la 8 săptămâni?

Conform ORDINULUI nr. 379 din 7 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 reprezentant legal al întreprinderii de transport completează o Declarația alăturată prin care  își asumă „cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că întreprinderea va organiza activitatea parcului său de vehicule în aşa fel încât să se asigure că vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii şi folosite în transportul internaţional se întorc la centrul operaţional din România aflat la adresa .....................................în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta.„

Așteptăm să vedem ce sancțiuni ne pregătește MTI  în HG 69/2012 dacă firme nu va aduce camioanele acasă la 8 săptămâni.

Modelul declarației: sursă arr

 

Anexa3 la P.O. 03-01 Ediția III, Revizia 2

 

 

            Declaraţie pe proprie răspundere a întreprinderii

   privind respectarea prevederilor

 lit. b) a art. 13 din OG nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare

 

Subsemnat(ul/a)………………………………………………….cetăţean ………………….. născut/ă la data de ……………………… în localitatea …………………… ţara ………………….. domiciliat/ă în ……………….....................judeţ/sector………………………………………….str. ………………………………………… nr. ……… bloc …….. scara …… etaj ….. ap. ………..cod poştal ………………… ţara …………………………………… telefon ……………………. act identitate ……  seria ………...  nr. …….. eliberat de………………………………………………………………….la data ……………….. CNP  …………………………….........., reprezentant legal, conform ………..………………………………………….. având funcţia de ………………………………………............................................................... pentru întreprinderea ……………………………………………………… având nr. de ordine în registrul comerţului ……………….... nr. de ordine în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ………………….. nr. autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent ……………………. cod unic de înregistrare …………………………………………., cunoscând dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că întreprinderea va organiza activitatea parcului său de vehicule în aşa fel încât să se asigure că vehiculele aflate la dispoziţia întreprinderii şi folosite în transportul internaţional se întorc la centrul operaţional din România aflat la adresa.......................................................................................................

........................................... .................................................................în termen de opt săptămâni de la plecarea din acesta.

Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la depunerea cererii prevăzute la art. 21 din OMTI nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare în vederea eliberării de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. a licenţei comunitare şi a copiilor conforme ale acesteia.

DECLARANT,

 

Nume, prenume                       Semnătură …………........                 Data: …………........

 

 

 

Ultima modificare a paginii: 19.04.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii