UNTRR


Știați că în perioada 1-15 iulie 2022 puteți depune cerere pentru compensarea creșterii prețului la motorina achiziționată în perioada 23 aprilie 2022-30 iunie 2022?

Valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea creșterii prețului pentru combustibil este de 50 bani pe litrul de combustibil achiziționat, dar nu mai mult de 400.000 euro per întreprindere.

Sunt eligibili pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a creșterii prețului la combustibil, următoarele condiţii:

 1. sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;
 2. deţin cel puţin un vehicul eligibil;
 3. în cazul operatorilor economici stabiliţi în România, dacă:
 1. nu sunt declaraţi inactivi potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii;
 2. nu beneficiază de alte compensaţii pentru activitatea de transport desfăşurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local de persoane;

 d nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

 1. alimentează vehiculele eligibile după cum urmează:
 1. de la staţiile de distribuţie ale operatorilor economici înregistraţi potrivit Codului fiscal în calitate de comercianţi en détail de produse energetice, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emiţător/receptor;
 2. din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuţie, în cazul operatorilor economici stabiliţi în România. Operatorii economici trebuie să ţină în format electronic evidenţa intrărilor/ieşirilor de combustibil aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantităţile de combustibil cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de compensare a creșterii prețului pentru combustibil, să deţină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Prin dispersor electronic pentru distribuţie se înţelege pompa de combustibil care are integrat un debitmetru electronic şi are cel puţin următoarele specificaţii tehnice:
 1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;
 2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului şi kilometrajul, înainte de a alimenta;
 3. există posibilitatea înregistrării datei şi orei la care se face alimentarea;
 4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unităţi electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor;
 1. nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare.
 2. nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile.
 1. În sensul prezentei hotărâri sunt consideraţi operatori licenţiaţi în România:
 1. în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţinători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. a), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. b), operatorii economici deţinători ai licenţei comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Ultima modificare a paginii: 23.05.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii