UNTRR


Știați că este interzisă efectuarea transportului rutier de mărfuri național cu cap tractor românesc și semiremorcă inregistrată in UE?

ŞTIAŢI CĂ în conformitate cu art. 25, alin. (1)Transportul rutier naţional contra cost se poate efectua numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în condiţiile OG 27/2011?

Un ansamblu format dintr-un cap tractor înmatriculat în România și o semiremorcă înmatriculată în unul din statele membre ale UE poate efectua pe teritoriul României doar transport internațional, și anume UE- ROMÂNIA, ROMÂNIA - UE. După descărcarea mărfii pe teritoriul României, camionul nu are voie să facă nicio operațiune de cabotaj în România. 

REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri

Definește Cabotajul:

CABOTAJUL
 
Art. 8: Principiu general
 
(1)Orice operator de transport rutier de mărfuri care efectuează operaţiuni contra cost în numele unui terţ, titular al unei licenţe comunitare şi al cărui conducător auto, dacă este cetăţean al unei ţări terţe, deţine un atestat de conducător auto, are dreptul, în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul capitol, să efectueze operaţiuni de cabotaj.
 
(2)Operatorilor de transport rutier de mărfuri menţionaţi la alineatul (1) li se permite să efectueze, cu acelaşi vehicul sau, în cazul unei combinaţii cuplate, cu autovehiculul aceluiaşi vehicul, până la trei operaţiuni de cabotaj consecutive unui transport internaţional dintr-un alt stat membru sau dintr-o ţară terţă în statul membru gazdă, odată ce au fost livrate mărfurile transportate în cursul transportului internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie. În cursul unei operaţiuni de cabotaj, ultima descărcare înainte de părăsirea statului membru gazdă are loc în termen de şapte zile de la ultima descărcare a mărfurilor introduse în statul membru gazdă în cadrul operaţiunii de transport internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie.
În termenul menţionat la primul paragraf, operatorii de transport rutier de mărfuri pot efectua în orice stat membru unele sau toate operaţiunile de cabotaj permise în temeiul primului paragraf, cu condiţia limitării la o singură operaţiune de cabotaj pe stat membru în termen de trei zile de la intrarea fără încărcătură pe teritoriul statului membru respectiv.
 
(3)Serviciile naţionale de transport rutier de mărfuri efectuate în statul membru gazdă de către un operator de transport rutier de mărfuri nerezident se consideră conforme cu dispoziţiile prezentului regulament numai dacă operatorul de transport rutier de mărfuri poate prezenta dovezi clare privind transportul internaţional care îl are pe acesta ca destinaţie şi privind fiecare dintre operaţiunile consecutive desfăşurate.
Probele menţionate la primul paragraf cuprind următoarele elemente pentru fiecare operaţiune:
a)numele, adresa şi semnătura expeditorului;
b)numele, adresa şi semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri;
c)numele şi adresa destinatarului, precum şi semnătura acestuia şi data livrării, odată ce mărfurile au fost livrate;
d)locul şi data preluării mărfurilor şi locul prevăzut pentru livrare;
e)descrierea curentă a naturii mărfii şi modul de ambalare, precum şi, în cazul mărfurilor periculoase, descrierea general recunoscută a acestora şi numărul de colete, marcajele specifice şi numerele acestora;
f)greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată;
g)numerele de înmatriculare ale autovehiculului şi remorcii.
 
(4)Nu este necesar niciun alt document suplimentar pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la prezentul articol.
 
SANCȚIUNE:
Nerespectarea de către operatorul de transport rutier a prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 şi/sau ale art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 privind efectuarea operaţiunilor de cabotaj se sancționează cu amendă cuprinsă între 9.000 lei și 12.000 lei, aplicabilă operatorului de transport rutier român sau străin.

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 11.05.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii