UNTRR


Ştiaţi că efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% şi 20% a masei totale maxime o încălcare gravă şi se sancţionează cu amendă?

Ştiaţi că efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% şi 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 12 tone sau între 5% şi 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 12 tone sau efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea între 5% şi 20% a masei maxime autorizate pe axe reprezintă o încălcare gravă şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 4.000 şi 6.000 lei?

Sancţiunea se aplică de inspectorii I.S.C.T.R şi/sau poliţiştii rutieri, după caz:

  • operatorului de transport rutier român sau strain;
  • întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine;

Pe lângă amendă se aplică şi măsura de imobilizare a vehiculului în trafic şi retragerea copiei conforme a licenţei de transport/licenţei comunitare/copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu.

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, modificată şi completată cu HG 76/2014 şi HG 40/2016.

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

Ultima modificare a paginii: 13.06.2019

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii