UNTRR


Știați că efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier pentru care operatorul de transport rutier nu deţine copia conformă a licenţei de transport se sancționează?

Știați că  efectuarea transportului rutier cu un vehicul rutier pentru care operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu nu deţine copia conformă a licenţei de transport/copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, după caz ori efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licenţei de transport/a unei copii conforme a licenţei comunitare sau a unei copii conforme a certificatului de transport în cont propriu necorespunzătoare tipului de transport efectuat sau suspendate, după caz se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei?

Sancțiunea se aplică de  inspectorii I.S.C.T.R și/sau polițiștii rutieri după caz:

-operatorului de transport rutier român sau străin;

-întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine

Pe lângă amendă ISCTR aplică și sancțiune complementară:

                  -  suspendă licenţa de transport/licenţa comunitară, pentru o perioadă de 30 de zile;

                   - suspendă certificatul de transport în cont propriu, pentru o perioadă de 30 de zile;


Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, modificată și completată cu HG 76/2014,  HG 40/2016 și HG 622/2016

 Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

Ultima modificare a paginii: 02.07.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii