UNTRR


Știați că depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 12 ore sau mai mult se sancționează cu amendă cuprinsa între 4.000 și 6.000 lei

Știați că depăşirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 12 ore sau mai mult, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane se sancționează cu amendă cuprinsă între 4.000 și 6. 000 lei?

Amenda se aplică după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport/ întreprinderii.

 

(6a)Prin derogare de la alineatul (6), un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (*), ppoate amâna perioada de repaus săptămânal cu cel mult 12 perioade consecutive de 24 de ore care urmează unei perioade de repaus săptămânal normale precedente, cu următoarele condiţii:

a)serviciul durează cel puţin 24 de ore consecutive într-un stat membru sau o ţară terţă în care se aplică prezentul regulament, alta decât cel/cea în care a început serviciul;
 
b)după utilizarea derogării, conducătorul auto ia:
 
(i)fie două perioade de repaus săptămânal normale;
(ii)fie o perioadă de repaus săptămânal normală şi o perioadă de repaus săptămânal redusă de cel puţin 24 de ore. Cu toate acestea, reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc înainte de sfârşitul celei de-a treia săptămâni care urmează sfârşitului perioadei de derogare;
 
c)după 1 ianuarie 2014, vehiculul este echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu dispoziţiile din anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85; şi
 
d)după 1 ianuarie 2014, în cazul în care perioada de conducere este cuprinsă între orele 22.00 şi 6.00, vehiculul este condus de mai mulţi conducători auto sau perioada de conducere menţionată la articolul 7 se reduce la trei ore.
 
Ultima modificare a paginii: 15.02.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii