UNTRR


Știați că angajaţi ai operatorilor economici specializaţi în transportul de materiale lemnoase, care dobândesc calitatea de transportatori profesionişti; persoane fizice care dobândesc calitatea de transportatori profesionişti au obligația să se înregistreze in aplicația SUMAL 2,0?

SUMAL 2.0 este un sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi pus la dispoziţia profesioniştilor prevăzuţi la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările ulterioare.

Pentru respectarea prevederilor alin. (5)-(12), persoanele juridice abilitate să utilizeze SUMAL 2.0 au obligaţia de a transmite în format scris sau electronic către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură/garda forestieră în raza de competenţă teritorial, după caz, următoarele:

a)solicitarea scrisă care cuprinde informaţii referitoare la obiectul/obiectele de activitate. Solicitarea poartă numele, prenumele şi semnătura persoanei care reprezintă oficial persoana juridică;

b)copia documentului de înfiinţare a persoanei juridice, conformă cu originalul;

c)atestatul de exploatare, în cazul profesioniştilor care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră şi au calitatea de emitenţi ai avizelor de însoţire pentru materialele lemnoase, completat la zi;

d)copii ale certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului în care sunt înscrise sediul/sediile social/sediul filialei/sucursalei/punctelor de lucru, precum şi obiectul/obiectele de activitate sau ale autorizaţiei de funcţionare a depozitului/atelierului de debitat; certificatul constatator să fie actualizat la zi şi valabil la data transmiterii;

e)numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail a instituţiei/companiei;

f)fotocopie a cărţii de identitate a conducătorului persoanei juridice/administratorului operatorului economic, după caz; în cazul în care administratorul operatorului economic nu are cetăţenie română şi nu este rezident, se va transmite copia după împuternicirea notarială pentru persoana de cetăţenie română;

g)adresa de e-mail validă a conducătorului persoanei juridice/administratorului operatorului economic/reprezentantului legal al administratorului, în vederea transmiterii numelui de utilizator şi a parolei de către SUMAL 2.0.

Cadrul legal:

Ultima modificare a paginii: 04.08.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii