UNTRR


Ştiaţi că angajarea şi utilizarea unui şofer fără contract individual de muncă, care nu este titular al unui atestat/certificat care atestă competenţa/calificarea se sancţionează cu amendă cuprinsă între 9.000 şi 12.000 lei?

Ştiaţi că angajarea şi utilizarea, de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrul de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcoala de conducători auto, a unei persoane cu funcţie care concură la siguranţa rutieră fără contract individual de muncă, care nu este titulară a unui atestat/certificat care atestă competenţa/ calificarea profesională a acesteia, corespunzător funcţiei deţinute şi/sau tipului de transport efectuat, eliberat conform legislaţiei în vigoare şi/sau care nu deţine aviz medical/aviz psihologic valabil, după caz reprezintă o încălcare foarte gravă şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 9.000 şi 12.000 lei?

Pe lângă amendă I.S.C.T.R. aplică şi sancţiune complementară:

  • suspendă copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, pentru o perioadă de 30 de zile;
  • suspendă copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, pentru o perioadă de 30 de zile;
  • suspendă autorizaţia şcolii de conducători auto, pentru o perioadă de 30 de zile;

Sancţiunea se aplică de inspectorii I.S.C.T.R şi/sau poliţiştii rutieri după caz:

  • operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier;
  • şcolii de conducători auto;
  • centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂRE nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, modificată şi completată cu HG 76/2014 şi HG 40/2016.

Pentru mai multe informaţii accesaţi:

Ultima modificare a paginii: 15.02.2017

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii