UNTRR


Reglementări cu privire la constituirea garanţiei de admitere la regimul TIR

În conformitate cu Manualul Titularului de Carnete TIR şi cu cerinţele IRU privind Regimul Vamal TIR exprimate şi prin documentul IRU-AD/G45490/JGE, Titularii de carnete TIR trebuie să furnizeze o garanţie corespunzătoare activităţii desfăşurate, după cum urmează:

  • pentru transporturi de mărfuri obişnuite, până la suma de 3.000 $;

Modul de furnizare a garanţiilor poate fi:

  1. Depozit numerar la Asociaţie
  2. Scrisoare de garanţie bancara
  3. Polița de garantare pentru admiterea la Regimul TIR

1. În cazul în care doriţi să constituiţi garanţia sub formă de depozit numerar la asociaţie, vă comunicăm conturile UNTRR:

  • BENEFICIAR: Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România
  • BANCA: Raiffeisen Bank - Decebal - cont USD: RO69 RZBR 0000 0600 0209 3769
  • Banca Transilvania - cont USD: RO13 BTRL 0430 2205 8671 97XX

2. În situaţia în care doriţi furnizaţi garanţia sub forma unei scrisori de garanţie bancară, de la orice bancă unde dumneavoastră aveţi deschise conturi, va trebui ca scrisoarea obţinută să fie identică cu modelul de scrisoare agreat de UNTRR şi IRU, prin respectarea regulilor internaţionale menţionate mai sus. (Model mai jos)

Menţionăm că aceste condiţii sunt impuse de către IRU TUTUROR titularilor de carnete TIR din România în mod unitar.

Pentru detalii suplimentare în legătură cu modul de furnizare a garanţiilor, vă rugăm să ne contactaţi prin reprezentanţii noştri din teritoriu sau la sediul central din Bucureşti, departamentul financiar-contabilitate sau compartimentul TIR.

Director Departament Activităţi pentru Membri Asociaţi
Cornel IORDACHE

 


 

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ PENTRU ELIBERARE CARNETE TIR

MODEL

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
Nr. ……. /…………..


Către: Uniunea Naţionala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR)

Referitor la eliberarea de către dumneavostră de carnete TIR către:…<<..titular carnete TIR…>>(1) …, noi BANCA TRANSILVANIA SA <<…>>(2) …., ne angajăm irevocabil să achităm orice sumă până la valoarea maximă de <<…USD>>(3) , la primirea primei dumneavoastră solicitări de plată prezentată în scris, în care:
- menţionaţi că a fost notificată neînchiderea/nedescărcarea unei operaţiuni TIR de către IRU sau de către o Autoritate Vamală, putând fi cerută oricând plata drepturilor vamale şi a altor taxe, referitor la mărfurile transportate în ţara respectivă sub acoperirea carnetelor TIR cărora li se aplică această garanţie;
- menţionaţi că notificarea nu are ca obiect un carnet TIR pentru care s-a efectuat procedura de sfârşit de operaţiune, respectiv regularizarea acestuia şi/sau a expirat perioada de 27 de luni de la data eliberării carnetului TIR,
- confirmaţi ca Titularul nu a achitat această sumă.

Cererea dumneavostră scrisă, semnată şi ştampilată de către persoanele autorizate să reprezinte legal societatea dumneavoastră, prezentată Băncii Transilvania, va constitui o dovadă concludentă conform căreia sumele pe care dvs. le solicitaţi sunt datorate şi plătibile de noi, fără o altă examinare.

Valoarea acestei scrisori de garanţie se va diminua corespunzător în urma oricărei plăţi efectuate de către noi ca urmare a executării parţiale/totale a acesteia.

Prezenta scrisoare de garanţie se aplică solicitărilor de plată referitoare la carnetele TIR eliberate …<<..numele titularului de carnete TIR >>(4)  în perioada de 12 luni de la data prezentei, adică până la <>(5)  (data limita de emitere a carnetelor TIR).

Prezenta scrisoare de garanţie este valabilă şi rămâne în vigoare 39 de luni de la data prezentei, adică până la ………….…….,  pentru orice cerere de plată strict conformă cu termenii prezentei scrisori de garanţie, referitoare la carnetele TIR eliberate până la data <> şi nu se aplică nici unui carnet TIR emis după această dată.

În cazul în care data de expirare a valabilităţii prezentei scrisori de garanţie este o zi nebancară, cererea dumneavostră de plată va fi luata în considerare dacă va fi primită cel mai târziu în următoarea zi bancară.

Prezenta scrisoare de garanţie devine în mod automat nulă şi neavenită după expirarea termenului său de valabilitate, indiferent dacă acest document ne este restituit sau nu.

Această scrisoare de garanţie este supusă Regulilor Uniforme pentru Garanţiile la Cerere-Publicaţia 458 a Camerei Internaţionale de Comerţ Paris.

 

(semnătură + ştampilă reprezentanti BT)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Datele de identificare ale titularului de carnete TIR.
(2) Datele de identificare ale sucursalei emitente a Scrisorii de Garanţie Bancară (SGB).
(3) Valoarea maxima a scrisorii de garantie 3000.
(4) Doar numele titularului de carnete TIR de la punctul 1.
(5) Data respectiva reprezinta ultima zi a perioadei de 12 luni de  la data emiterii SGB.

Ultima modificare a paginii: 26.06.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii