UNTRR


Știați că utilizarea în condiţii necorespunzătoare a posibilităţii de derogare prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se sancţionează?

ȘTIAȚI CĂ:

utilizarea în condiţii necorespunzătoare a posibilităţii de derogare prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Art. 8, Regulamentul (CE) nr. 561/2006


(6a)Prin derogare de la alineatul (6), un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internaţional de persoane, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (*), ppoate amâna perioada de repaus săptămânal cu cel mult 12 perioade consecutive de 24 de ore care urmează unei perioade de repaus săptămânal normale precedente, cu următoarele condiţii:
(la data 15-oct-2014 Art. 8, alin. (6^1) din capitolul II rectificat de Actul din Rectificare din 15-oct-2014 )


a)serviciul durează cel puţin 24 de ore consecutive într-un stat membru sau o ţară terţă în care se aplică prezentul regulament, alta decât cel/cea în care a început serviciul;

Cadrul juridic:


ORDONANŢĂ nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, modificată și completată cu OG 8/2015

Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/timp-de-lucru.html#&panel1-1

Ultima modificare a paginii: 28.04.2020

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii