UNTRR


Știați că sustragerea de la controlul la sediul operatorului de transport rutier se sancționează cu amendă?

Știați că sustragerea de la controlul la sediul operatorului de transport rutier/întreprinderii de transport rutier în cont propriu/operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/şcolii de conducători auto/furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile, după caz, sau obstrucţionarea controlului la sediul acestora prin refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control, la solicitarea acestuia, documentele care trebuie deţinute la sediu conform reglementărilor în vigoare reprezintă o încălcare foarte gravă și se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică după caz:

-operatorului de transport rutier român sau străin;

-întreprinderii de transport rutier în cont propriu române sau străine;

- operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier;

-şcolii de conducători auto;

 -centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;

 -furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile ?

Cadrul legislativ pentru aplicarea sancţiunilor:

HOTĂRÂREA nr. 69 din 1 februarie 2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării acestor încălcări, modificată și completată de HG 40/2016 (pentru mai multe informații apasă aici)

Pentru mai multe informații accesați:

https://old.untrr.ro/legislatie/in-vigoare/legea-transporturilor.html

 

Ultima modificare a paginii: 13.04.2022

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii