UNTRR


Știați că marți, 26.10.2021, ora 16:00, este ultima zi când puteți depune la Registratura Ministerului Transporturilor cererea pentru acordarea de autorizații CEMT pentru anul 2022?

CERERILE pentru acordarea de autorizații CEMT 2022  se pot depune la Registratura M.T.  (Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, intrarea G) sau pot fi transmise prin fax doar până miercuri, 26.10.2021, ora 16.00?

Vă reamintim că în conformitate cu Normele metodologice privind repartizarea şi utilizarea autorizaţiilor CEMT pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pentru anul 2022 

Calendarul privind depunerea cererilor de solicitare, repartizarea şi distribuirea autorizaţiilor CEMT pentru anul 2022 este următorul:

 

Depunerea cererilor de solicitare, repartizarea şi distribuirea autorizaţiilor CEMT se efectuează conform următorului calendar:

 

 • in intervalul 14.10.2021 - 26.10.2021 (ora 16.00):
 • Operatorii de transport rutier interesaţi vor depune cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2022 (Anexa 7), având conţinutul prevăzut la art. 12, alin. (1), la Registratura M.T.I. (Bdul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1), intrarea G.

  La înregistrare, solicitantului i se comunică numărul de înregistrare al cererii respective.

  Odată cu depunerea cererii, operatorul de transport solicitant va transmite la adresa de e-mail menţionată în Cererea de solicitare CEMT 2022, Tabelul desfăşurător al autovehiculelor încadrate în categoria: “EURO V sigur”, “EEV sigur” şi “EURO VI sigur” pentru care se solicită autorizaţii CEMT.

  După înregistare, cererile vor fi preluate de reprezentantul Secretariatului Tehnic şi evidenţiate într-un registru al Comisiei CEMT 2022 care conţine numărul de înregistrare al cererii, denumirea operatorului de transport rutier şi localitatea de reşedinţă a acestuia. După expirarea perioadei de depunere a cererilor menţionată în paragraful anterior, Preşedintele Comisiei CEMT va bara ultima filă din registrul Comisiei CEMT 2022.

  Cererile pot fi transmise şi prin e-mail, in intervalul menţionat, la Secretariatul Comisiei CEMT, e-mail: secretariat.dtr@mt.ro.

 • Solicitantul este obligat, în acest caz, să obţină, telefonic (tel: 0374808450), confirmarea primirii, de către Secretariatul CEMT, a cererii respective şi numărul de înregistrare.

  Cererile respective vor fi însoţite de originalul solicitării, care trebuie depus la Registratura M.T.I. în termen de 7 zile calendaristice de la transmiterea prin fax a solicitarii. Netransmiterea originalului cererii în termenul menţionat anulează cererea transmisă prin fax, aşa cum s-a menţionat mai sus.

   

  b. 27.10.2021 – 15.11.2021: Secretariatul tehnic centralizează datele, întocmeşte şi afişează, în data de 15.11.2021:

 •  Lista nr. 1: Lista cu operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT pentru anul 2022, lista în care se regăsesc datele menţionate în cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2022, anume:

  • operatorii de transport solicitanţi;

  • parcul declarat pe fiecare categorie de vehicul;

  • numărul autorizaţiilor CEMT solicitate pentru fiecare categorie de autorizaţie CEMT;

  • restricţiile solicitate pentru fiecare categorie de autorizaţie CEMT;

  • respectarea, de către solicitant, prin cererea pentru acordarea de autorizaţii CEMT pentru anul 2022 (Anexa 7), a criteriilor de solicitare menţionate în art 12.

   În perioada: 16.11.2021 – 19.11.2021 (ora 14.00): operatorii de transport pot depune contestaţii privitoare la lista mentionată la pct b) , la Registratura M.T.I., intrarea  „G”;

 

 • în data de 23.11.2021: Comisia CEMT analizează aceste contestaţii şi va afişa soluţiile acestora.
 • în perioada 23.11.2021 – 30.11.2021:

pe baza Listei nr 1: Lista cu operatorii de transport care au solicitat autorizaţii CEMT pentru anul 2022, Secretariatul tehnic verifică îndeplinirea condiţiilor menţionate la art 8.

D.T.R. – M.T.I. va solicita A.R.R. confirmarea îndeplinirii, pentru operatorii de transport rutier care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la alocare, a condiţiei referitoare la:

●  licenţierea operatorului de transport rutier - până la data de 26.10.2021, inclusiv; 

● parcului licenţiat – sub forma numărului de copii conforme, pe categorii, până la   data de 19.11.2021 inclusiv - parc care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 8, lit. b).

 • f. în data de: 02.12.2021:

 

 

În urma verificării respective, Secretariatul Tehnic CEMT va întocmi:

● Lista 2: Lista cu operatorii de transport rutier care îndeplinesc condiţiile pentru participarea la alocare CEMT 2022 şi parcul admis,

în vederea afişării acesteia pe Internet pe site-ul www.mt.ro şi www.arr.ro. Lista respectivă este validată de Comisia CEMT.

Afişarea se va face în data de 02.12.2021.

g.în perioda: 03.12.2021 - 07.12.2021:

operatorii de transport pot depune contestaţii privitoare la lista menţionată la pct f - Lista 2), la Registratura M.T.I., intrarea  „G”;

h.în data de: 08.12.2021: Comisia CEMT afişază soluţiile contestaţiilor mentionate la pct. g.

i.în data de 08.12.2021: Comisia CEMT alocă, prin procedură electronică, autorizaţiile CEMT solicitanţilor, în conformitate cu procedura stabilită la art. 9, alin. (2), lit. a) sau b), după caz. Cu această ocazie se realizează şi restricţionarea autorizaţiilor CEMT atribuite fiecărui operator de transport rutier, în conformitate cu art. 9, alin. (5).

       Secretariat Tehnic întocmeşte procesul verbal al şedinţei de alocare care va fi semnat de toţi membrii Comisiei.

              Lista finală, cuprinzând operatorii de transport rutier, numărul autorizaţiilor CEMT alocate precum şi restricţiile acordate va fi afişată în ziua de 08.12.2021, pe internet -              site-urile: old.untrr.ro si  www.mt.ro, www.arr.ro, www.autorizatiiauto.ro.

           j). Contestatiile la Lista finală se depun în conformitate cu urmatorul calendar:

             j.1. contestaţiile care fac obiectul eventualelor erori în alocarea, prin procedură electronică, a autorizaţiilor CEMT sau a restricţiilor:

● se depun în perioada 09.12.2021 – 11.12.2021 la Registratura M.T.I., intrarea „G”;

● acestea se vor soluţiona în data de 12.12.2021, cu afişare în data de 12.12.2021.

 

             j.2. contestaţiile care fac obiectul suplimentării numărului de autorizaţii CEMT sau a restricţiilor alocate se pot depune începând cu data de 03.01.2022 la Registratura M.T.I. intrarea „G”. În acest caz, rezultatul contestaţiilor se va analiza şi publica în data de 28.02.2022, pe baza datelor pe care Comisia CEMT le va avea la dispoziţie, până la acea dată, pentru soluţionarea contestaţiilor respective (autorizaţii CEMT nealocate, returnate, etc. sau autorizaţii CEMT nerestricţionate aflate la dispoziţia Comisie CEMT până la acea dată);      

 

l.începând cu data de 12.12.2021 autorizaţiile CEMT, împreună cu carnetele de drum aferente, vor fi distribuite de A.D.R. operatorilor de transport rutier pe baza listei finale menţionate la art .13 lit.i) şi a listei cu rezultatele contestaţiilor menţionate la art.13 lit.j.1.

 

Cadrul legislativ:
 

Ordinul nr. 1317/13.10.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind repartizarea și utilizarea autorizațiilor CEMT pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2022

Normele metodologice privind repartizarea şi utilizarea autorizaţiilor CEMT pentru transportul rutier internaţional de mărfuri pentru anul 2022

 


Pentru mai multe informaţii accesaţi:

https://old.untrr.ro/

Ultima modificare a paginii: 22.10.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii