UNTRR


Știați că șoferii care merg în Franța trebuie sa dețină un certificat de detașare și formularul A1?

Știați că

Începând cu data de 01.04.2017 șoferii care merg în Franța au nevoie de formularul portabil A1?

Conform legii Macron (care a intrat in vigoare la 01.07.2016), șoferul detașat în Franța are dreptul la salariul minim francez și alte drepturi conform articolului 3 al Directivei 96/71?

 Directiva 96/71, Art. 3: Condiţii de muncă şi de încadrare în muncă
 
(1)Statele membre asigură că, indiferent de legea aplicabilă raporturilor de muncă, întreprinderile menţionate la articolul 1 alineatul (1) garantează lucrătorilor detaşaţi pe teritoriul lor condiţii de muncă şi de încadrare în muncă cu privire la următoarele aspecte stabilite în statul membru pe teritoriul căruia sunt executate lucrările:
- prin acte cu putere de lege şi acte administrative şi/sau
- prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale de generală aplicare în sensul alineatului (8), în măsura în care acestea se referă la activităţile menţionate în anexă:
 
a)perioadele maxime de lucru şi perioadele minime de odihnă;
b)durata minimă a concediilor anuale plătite;
c)salariul minim, inclusiv plata orelor suplimentare; prezenta literă nu se aplică sistemelor complementare de pensii;
d)condiţiile de punere la dispoziţie a lucrătorilor, în special de către întreprinderile cu încadrare în muncă temporară;
e)securitatea, sănătatea şi igiena la locul de muncă;
f)măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă şi de încadrare în muncă a femeilor însărcinate sau care au născut de curând, a copiilor şi a tinerilor;
g)egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.
 
Pentru mai multe informații:
 
 
Cadrul legal:
 

 

Ultima modificare a paginii: 27.09.2021

x

Acest site foloseste cookies pentru stocarea diferitelor informatii utile navigarii. Prin continuarea utilizarii site-ului, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe detalii